21 stu 2011

e-Poslovanje

PROJEKT E-POSLOVANJE – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business)

e-Poslovanje

Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, dok projekt provode ECORYS Polska u konzorciju s S&T Services Polska.

Projekt je financiran sredstvima EU u okviru IPA programa, komponenta IIIC Regionalni razvoj – regionalna konkurentsnost i Vlade Republike Hrvatske.
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja odabrana je od strane neovisnih stručnjaka kao jedna od 10 institucija u Republici Hrvatskoj za provedbu projekta na razini županije, te je uloga PORE koordinacija projekta za Koprivničko-križevačku županiju.

Cilj projekta je unaprijediti konkurentnost subjekata malog i srednjeg poduzetništva kroz promociju i poticanje korištenja e-business rješenja, čime će mali i srednji poduzetnici unaprijediti svoja znanja i vještine, te postati konkurentniji na EU tržištu.

Aktivnosti obuhvaćaju dvije komponente:

Komponenta 1 – namijenjena poduzetničkim potpornim institucijama

  • cilj: unaprijediti kapacitete u 10 odabranih poduzetničkih potpornih institucija u RH na području e-poslovanja i e-trgovanja, kroz edukaciju i treninge o ICT-u, te elektroničkom poslovanju i elektroničkom trgovanju.

Komponenta 2 – namijenjena malom i srednjem poduzetništvu

  • cilj: podizanje svijesti malih i srednjih poduzetnika na području Koprivničko-križevačke županije, te njihova edukacija o e-poslovanju i e-trgovanju, s ciljem unapređenja znanja i jačanja vještina.

Djelatnici PORE i županijskih institucija će tijekom provedbe projekta biti osposobljeni za edukaciju malih i srednjih poduzetnika o e-poslovanju i e-trgovini. U tu svrhu će se EU sredstvima opremiti video i telekonferencijska dvorana za edukaciju poduzetnika u PORI, koja uključuje i 25 računala, te ostalu popratnu opremu u vrijednosti oko 100.000 EUR, s ciljem unapređenja znanja i vještina poduzetnika o e-poslovanju i usvajanju EU standarda. Tijekom 4 godine PORA će u suradnji s Županijskim institucijama uključenim u projekt organizirati i provesti dvadeset seminara za malo i srednje poduzetništvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Trajanje projekta je od svibnja 2010. do ožujka 2012. godine.

e-Brosura

 

http://www.eposlovanje.eu

Korisne informacije

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci