12 lis 2011

PROGRAM 13. DANA VOĆA KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Petak, 14. listopada 2011. godine,

 

 

Obrtnički dom, Basaričekova 10, Đurđevac

STRUČNA PREDAVANJA ZA VOĆARE I PROIZVOĐAČE VOĆNIH PRERAĐEVINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

 

17,00 Introdukcija novih sorata jabuka na pokušalištu Donja

          Zelina Bibaum® – novi uzgojni oblik

          Dr. sc. Predrag Vujević, Hrvatski centar za

          poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

17,30 Propadanje koštičavog voća

          Dr. sc. Dario Ivić, Hrvatski centar za poljoprivredu,

          hranu i selo, Zagreb

17,50 Proširenje primjene sredstava za zaštitu bilja na male

          kulture i male namjene

          Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, Hrvatska

          poljoprivredna komora

18,00 Uvjeti dobre poljoprivredne i okolišne prakse

          Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr., Hrvatska

          poljoprivredna komora

18,10 Đurđevačka trorotka

          Ileana Tomerlin, dipl. oec., Grad Đurđevac

18,20 Predstavljanje zadruge RUJANA

          Robert Hadžić, upravitelj zadruge RUJANA, Zagreb

18,40 Rasprava

Subota, 15. listopada 2011. godine,

 

Trg svetog Jurja, Đurđevac

IZLOŽBA VOĆA I VOĆNIH PRERAĐEVINA

 

09,15 Otvorenje prigodne izložbe umjetničkih fotografija na

          temu voća u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac

          autorice Sanje Flajs Vidaković

10,00 Svečano otvorenje Dana voća 2011.

 

          Ženski vokalni sastav Đurđevčice, Đurđevac

 

          Dječji vrtić Maslačak, Đurđevac

11,00 Kulturno-umjetnički program

          KUD Petar Preradović, Đurđevac i gosti

          Udruga cimbalista Hrvatske, Đurđevac

11,30 Prikaz tradicionalnog način pečenja pekmeza

          Forum žena iz Đurđevca

          Prikaz pečenja rakije

          Udruga voćara i vinogradara Đurđevac

          Edukativni štand o sortama jabuka

          Hrvatska poljoprivredna komora, Područni odjel

          Koprivničko-križevačke županije

12,00 Kušanje i ocjenjivanje jabuka

13,00 Dodjela nagrada za tri najljepše uređena štanda na Danima voća 2011.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci