18 ruj 2011

OBJAVLJEN PROGRAM POTPORA SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izradilo je Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. godinu za kojeg je Ministarstvo je osiguralo bespovratna namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 100 milijuna kuna.

Korisnici potpore su trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja zapošljavaju više od 20 radnika, a čija je pretežita djelatnost prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti RH iz 2007 ( NKD-a 2007) jedna od navedenih:

Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda

C 13 Proizvodnja tekstila

C 14 Proizvodnja odjeće

C 15 Proizvodnja kože

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i

farmaceutskih pripravaka

C 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

C 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

C 24 Proizvodnja metala, osim skupine 24.1. Proizvodnja

sirovog željeza, čelika i ferolegura i 24.2. Proizvodnja

čeličnih cijevi i pribora

C 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva

i opreme

Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva

C 26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

C 27 Proizvodnja električne opreme

C 28 Proizvodnja strojeva i uređaja

C 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

C 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava osim

skupine 30.1. Gradnja brodova i čamaca

C 32 Ostala prerađivačka industrija

Operativni program unutar Programa poticanja razvoja i jačanja konkurentnosti obuhvaća potpore u mjere: Poticanje početnih ulaganja, Modernizacija tehnoloških procesa i Subvencioniranje obrtnih sredstava, dok unutar Programa poticanja održive proizvodnje obuhvaća potporu za mjeru Subvencioniranje verifikacije Izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja.

Potpore se dodjeljuju za Projekte ili dio Projekta koji su započeli u 2011. godini, a ostvarit će se najkasnije do kraja 2012. godine. Opravdani troškovi priznavati će se samo za buduća ulaganja na temelju priloženih kopija ponuda/računa ne starijih od 1. rujna 2011. godine.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 03. 10. 2011. godine.

Operativni program, te puni tekst Javnog natječaja zajedno sa propisanim Obrascem prijave za Operativni program i Izjave o korištenju sredstava državne potpore zainteresirani mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva www.mingorp.hr/default.aspx?id=2378, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona: 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci