23 svi 2011

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA (GRANT SHEMA) ‘USPOSTAVA PODRŠKE U SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU SOCIJALNO UGROŽENIH I MARGINALIZIRANIH SKUPINA

 

U okviru IV. komponente IPA programa, pod prioritetom 2, mjera 2.1, operacija 2.1.5, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) ‘Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina’.

Ova grant shema je usmjerena na sljedeće aktivnosti; jačanje socijalne uključenosti dugotrajno nezaposlenih, socijalna skrb i pomoć korisnicima  podržavajući njihov pristup tržištu rada kroz povećanje  njihove motivacije, poticanje sudjelovanja u zajedničkim akcijama, povećanje zapošljivosti i podizanje svijesti javnosti o pitanjima diskriminacije u pristupu tržištu rada i na radnom mjestu.

Akcije bi trebale biti osmišljene da zadovolje specifične potrebe ciljne skupine utvrđene projektom.
 

Prijaviti se mogu: pravne osobe, nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove (osim ministarstva i vladinih ureda), lokalne i regionalne vlasti, privatne ustanove, privatne tvrtke, zadruge, lokalne i regionalne agencije za razvoj, mala i srednja poduzeća, centri za potporu / tehnički inkubatori, međunarodne (međuvladine) organizacije iz zemalja članica EU, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Kosova.

Za prijavu projekta nije potrebno partnerstvo.

Planirano trajanje projekta ne može biti manje od 12 mjeseci niti veće od 15 mjeseci.

Sveukupni indikativni iznos na raspolaganju u okviru ovog poziva za prijavu projekata je 1.000.000 EUR. Vrijednost projekata u okviru ovog poziva za dostavu projektnih prijedloga mora biti između 50 000 EUR i 120 000 EUR.

Minimalno se projektom sufinancira 70% prihvatljivih troškova, dok se maksimalno može sufinancirati 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 03. kolovoza 2011. godine. U okviru ovog natječaja održat će se i informativne radionice za potencijalne prijavitelje.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na sljedećoj web adresi: http://www.hzz.hr/dfc/userdocsimages/GfA-131454(GS).pdf

Za sve informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel. 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci