14 tra 2011

PREDSTAVLJEN NACRT STRATEGIJE RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA

U okviru provedbe projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje-faza 3“ koji provodi  Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci od sredine 2010. godine, jedna od temeljnih aktivnosti je izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije 2011-2014.

Nositelj provedbe projekta Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Križevci okupio je radnu grupu za izradu navedenog strateškog dokumenta – predstavnike institucija, jedinica lokalne i regionalne samouprave kao i predstavnike organizacija civilnog društva koji su dali svoj stručan doprinos u izradi dokumenta. U okviru radne skupine za izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala Koprivničko-križevačke županije aktivno je sudjelovala i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja koja je ujedno i zamjenik voditelja radne skupine.

PORA je aktivno sudjelovala u izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala putem svog stručnog doprinosa vezanog uz metodologiju izrade dokumenta, zatim izradu SWOT analiza, te osmišljavanje strateških prioriteta i mjera, kao i njihove daljnje razrade.

Nakon održane prve konstituirajuće sjednice Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije kao tijela nadležnog za pripremu Strategije razvoja ljudskih potencijala na županijskoj razini održane u prosincu 2010. godine, dana 12. travnja 2011. godine održana je druga sjednica. Na sjednici je prezentiran nacrt Strategije razvoja ljudskih potencijala, odnosno radna verzija dokumenta. Dokument je prezentirala gđa Senka Vranić, konzultant koja je kao vanjska stručna pomoć sudjelovala u izradi Strategije. Svim prisutnima je prezentirala osnovna poglavlja Strategije koja su do sada izrađena, te je naglasila kako je Koprivničko-križevačka županija među onim županijama koje su najdalje stigle u procesu izrade ovog strateškog dokumenta.

Nakon prezentacije uslijedila su pitanja i prijedlozi vezani uz prezentiran dokument, a u daljnjem radu sjednice izabrane su tematske skupine zadužene za pojedine segmente rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. PORA je član dviju tematskih skupina čije je područje rada vezano uz zapošljavanje i gospodarstvo, te ljudski kapital, a također je član i Upravnog odbora Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci