24 sij 2011

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI OBJAVILO JE 17. SIJEČNJA 2011. GODINE SLIJEDEĆE JAVNE POZIVE

 

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je Javni poziv za Mjere:

Mjeru stručnog osposobljavanja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Cilj Mjere je povećanje konkurentnosti osoba iz ciljne skupine na tržištu rada sufinanciranjem troškova njihovog školovanja.

Ciljna skupina su nezaposleni hrvatski branitelji, te nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Potporu je moguće odobriti za stjecanje prvog zanimanja (za osobe koje nemaju stečenu nižu stručnu spremu, srednju školsku ili srednju stručnu spremu), prekvalifikaciju (za osobe koje imaju stečenu srednju školsku/stručnu spremu, ali se žele prekvalificirati u drugo zanimanje), dokvalifikaciju (za osobe koje su završile strukovnu školu u trajanju od jedne do dvije godine i stekle nižu stručnu spremu, odnosno osobe koje su završile strukovnu srednju školu u najmanje trogodišnjem trajanju i stekle srednju stručnu spremu, a žele završiti treći odnosno četvrti razred srednje škole), stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu srednju školsku odnosno srednju stručnu spremu), te polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja).
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti može snositi troškove osposobljavanja kroz programe: stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju do iznosa od 7.000,00 kuna,  te do 4.000,00 kuna za programe stjecanje dodatnih znanja i vještina odnosno za polaganje majstorskih ispita.

Moguće je koristiti za samo jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti.

Javni poziv je otvoren do 15. veljače 2011. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2011. godine.

 
Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, a u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.
Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a, mala trgovačka društva do 50 zaposlenih u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske.

Novčana potpora iznosi 45.000 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a ukupan iznos poduzetniku ne može prelaziti 135.000 kuna. Potpora se može ostvarit jednokratno, odnosno u dva ili tri navrata uz dokaz o namjenskom utrošku ranije isplaćenih sredstava.

Za 2011. godinu, planirana su sredstva za otvaranje 40 radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine, odnosno pozitivno 13 do 40 zahtjeva po ovom javnom pozivu.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se do 15. veljače 2011. Godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2011. godine.

 

Mjeru samozapošljavanja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Cilj Mjere je otvaranje radnih mjesta za osobe iz ciljane skupine Programa kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja.

Za potporu se mogu kandidirati osobe iz ciljane skupine koje su bile nezaposlene najmanje 30 dana u trenutku podnošenja zahtjeva ili prije početka uplaćivanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, ukoliko je isto započelo nakon 3. kolovoza 2010. godinu (za poljoprivredna gospodarstva), odnosno najmanje 30 dana prije osnivanja i registracije djelatnosti (za sve druge oblike), a djelatnost je registrirana nakon 3. kolovoza 2010. godine te koje nisu koristile potporu za samozapošljavanje MOBMS-a odnosno ranije Ministarstva hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.
Novčana potpora iznosi 30.000,00 kuna, a isplaćuje se dvokratno: 15.000,00 kuna po odobravanju zahtjeva, a 15.000,00 kuna po dostavi prvog izvješća s računom ili kupoprodajnim ugovorom za strojeve, opremu ili drugo, sukladno poslovnom planu temeljem kojeg je potpora odobrena. Osobe koje navedeno izvješće ne dostave u roku od 90 dana od isplate poticaja ili sredstva utroše nenamjenski dužne su ih vratiti Ministarstvu na način reguliran Ugovorom.
U Državnom proračunu za 2011. godinu planirana su sredstva za odobravanje 150 zahtjeva zaprimljenih po javnom pozivu.
Javni poziv ostaje otvoren do 15. veljače 2011. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2011. godine.

Detaljnije informacije o uvjetima, popisu potrebnih dokumenata, te obrasci zahtjeva mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (www.mobms.hr).

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci