25 sij 2011

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI OBJAVILO NATJEČAJ ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ DOMOVINSKOG RATA

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je 21. siječnja 2011. godine objavilo natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2011. godini.

Prijave na ovaj Natječaj mogu podnijeti isključivo udruge iz Domovinskog rata (stradalničke i braniteljske).

Svaka udruga državne razine, koja ispunjava opće uvjete za prijavu projekta, može na ovaj natječaj prijaviti najviše pet projekata koji će se provoditi u 2011. godini.

Svaka udruga lokalne razine, koja ispunjava opće uvjete za prijavu projekta, može na ovaj natječaj prijaviti samo jedan projekt koji će se provoditi u 2011. godini.

Područja aktivnosti projekta su:

  • Očuvanje stečevina i zaštite digniteta Domovinskog rata
  • Psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata usmjerene na njihovo psihološko i socijalno osnaživanje
  • Edukativno-savjetodavna i pravna pomoć hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
  • Međunarodna aktivnost i suradnja

Odobrena sredstva financijske potpore udruga može koristiti isključivo za provedbu prihvaćenog projekta.

Udruge s prihvaćenim projektima međunarodne aktivnosti i suradnje moći će koristiti odobrena financijska sredstva uz dodatnu suradnju s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koja će se temeljiti na međusobnom sporazumjevanju i dogovaranju o iskazanim interesima i potrebama.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekta koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore.

Uz original je potrebno dostaviti i dvije  preslike natječajne dokumentacije.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju treba dostaviti isključivo poštom na adresu: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, s naznakom „prijava projekta“.

Prijave za ovaj Natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj internetskoj stranici Ministarstva www.mobms.hr  

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci