07 stu 2010

PORI RAZVOJNOJ AGENCIJI DODIJELJENA POTVRDA KOJOM JE IMENOVANA REGIONALNIM KOORDINATOROM

U petak, 05. studenog 2010. godine na izlagačkom prostoru PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja u okviru 13. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije u Križevcima održana je svečana dodjela potvrda regionalnim koordinatorima upisanim u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja.

 
Poslovi regionalnih koordinatora definirani Pravilnikom o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja su koordinacija izrade županijskih razvojnih strategija, izrada akcijskih planova u provedbi županijskih razvojnih strategija, praćenje provedbe županijskih razvojnih strategija, koordinacija poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata, koordinacija aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija, poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije, te suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.  
 
 

U petak su potvrde o imenovanju osim PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za Koprivničko-križevačku županiju, primile još ZARA d.o.o. Zagorska razvojna agencija za Krapinsko-zagorsku županiju, AZRA d.o.o. Agencija za razvoj Varaždinske županije za Varaždinsku županiju, za Sisačko-moslavačku županiju SIMORA d.o.o., Regionalna razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, za Bjelovarsko-bilogorsku županiju Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., te za Karlovačku županiju Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

Potvrde je koordinatorima svečano uručila gospođa Željka Kovačić, ravnateljica Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja je i zadužena za organizaciju sustavne obuke regionalnih koordinatora u skladu s planom edukacije, te organizaciju kvartalnih konzultacija s regionalnim koordinatorima u svrhu organiziranja i praćenja obavljanja poslova regionalnih koordinatora, te državni tajnik pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva gospodin Karlo Gjurašić.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci