20 srp 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA RADI FINANICIRANJA PROGRAMA I PROJEKATA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava radi finaniciranja programa i projekata u području zaštite okoliša u sljedećim područjima:

1. očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštita ozonskog omotača,

2. uporaba otpada i iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,

3. poticanje čistije proizvodnje, posebno poticanje ugradnje ekološki prihvatljive i energetski učinkovite tehnologije,

4. smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš,

5. poticanje održivog razvoja ruralnog prostora,

6. zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

7. poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti radi postizanja ciljeva zaštite okoliša. 

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem beskamatnih zajmova, subvencija, financijske pomoći i donacija.

Fond će zajmove dodjeljivati do iznosa od 1.400.000,00 kuna na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine, te subvencionirati kamatu do 2% ugovorene kamate, ali ne više od 800.000,00 kuna po projektu.

Fond će za izradu obrazovnih istraživačkih i razvojnih studija i programa, projekata i drugih aktivnosti dodjeljivati donacije do iznosa 160.000,00 kn po studiji, programu, projektu i drugoj aktivnosti.

Sredstva Fonda ne mogu iznositi više od 40% u odnosu na opravdane troškove ulaganja osim za jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave i javne ustanove koje sredstva financijske pomoći ostvaruju sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (“Narodne novine” br. 18/09).

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici, zadruge hrvatskih branitelja, javne ustanove i druge pravne osobe te jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave ako ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj.

Dodatne informacije o Natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na web adresi: www.fzoeu.hr.

Rok za dostavu ponuda počinje teći od 19. srpnja 2010. godine i traje 60 dana.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na broj tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci