21 srp 2010

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU OBJAVILA NATJEČAJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA POTPORU KAPITALNIM ULAGANJIMA ZA REKONSTRUKCIJU FARMI ZA PROIZVODNJU JAJA ZA 2010. GODINU

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za raspodjelu sredstava namijenjenih za potporu kapitalnim ulaganjima za rekonstrukciju farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu.

Predmet natječaja je podnošenje prijava na temelju Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (NN br. 140/09, 47/10 i 61/10 – ispravak) – za program restrukturiranja farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu, koji će biti sufinanciran sredstvima iz Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna.

Cilj natječaja je rekonstrukcija i opremanje farmi nesilica na način da se:

–  zadrži postojeći sustav držanja nesilica (držanje u obogaćenim kavezima),

–  uspostavi novi alternativni način držanja nesilica (držanje u objektu bez kaveza i vanjsko držanje nesilica).

Na natječaj se mogu javiti vlasnici farmi nesilica čiji je utvrđeni maksimalni kapacitet veći od 350 i manji od 10.000 nesilica, upisani u Registar farmi nesilica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dodjeljuje nepovratna sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za ulaganje u rekonstrukciju i opremanje farmi nesilica tako da se:

–  za zadržavanje kaveznog načina držanja nesilica (držanje u obogaćenim kavezima) odobrava do 40% prihvatljivih troškova ulaganja,

–  za uvođenje alternativnih sustava proizvodnje odobrava do 60% prihvatljivih troškova ulaganja.

Jedinično ulaganje odnosno iznos novčanog ulaganja kod kaveznog načina držanja kokoši nesilica iznosi do 20 eura po kljunu te kod alternativnog načina uzgoja do 26 eura po kljunu.

Ulaganje mora biti u skladu s Pravilnikom o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (Narodne novine broj 140/09, 47/10 i 61/10 – ispravak) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (Narodne novine broj 136/05, 101/07, 11/10, 28/10).

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su u Narodnim novinama br. 89/10. od 19. srpnja 2010. godine ili web adresi: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx.

Rok za dostavu ponuda počinje teći od 19. srpnja 2010. godine i traje 60 dana.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na broj tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci