20 srp 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA RADI FINANCIRANJA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (UDRUGA)

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava radi finaniciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Projekti moraju biti kratkoročni, manje opsežni, s ograničavajućim brojem korisnika, te se moraju provoditi u jednoj općini, gradu ili županiji.

Trajanje projekta ne može biti dulje od dvije godine od dana početka provedbe projekta.

Iznos sredstava donacije iznosi od 10.000,00 kuna do 80.000,00 kuna, ovisno o vrijednostima projekta i učincima koji se postižu u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Pravo na prijavu imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01, 11/02), čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite okoliša, energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva (2) projekta.

Udruge koje već provode projekt koji sufinancira Fond, na temelju ovog Natječaja ne mogu prijaviti projekt s istim korisnicima, aktivnostima i na istom području na kojem provode već sufinancirani projekt.

Područja aktivnosti projekata:

a) Zaštita okoliša

– očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštita ozonskog omotača,

– unapređenje stanja okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina,

– gospodarenje otpadom,

– zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,

– promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj. 

b) Energetska učinkovitost

– povećanje energetske učinkovitosti,

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije,

– poticanje održive gradnje,

– poticanje čistijeg transporta,

– promicanje obrazovanja u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Dodatne informacije o Natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na web adresi: www.fzoeu.hr.

Rok za dostavu ponuda počinje teći od 19. srpnja 2010. godine i traje 60 dana.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na broj tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci