10 lip 2010

RAVNATELJICA PORE PRISUSTVOVALA FORUMU NA TEMU „STRUKTURNI I KOHEZIJSKI FONDOVI U EU“ KOJI JE ODRŽAN U VARAŽDINU

 

Dana 10. lipnja 2010. godine u organizaciji Varaždinske županije u Varaždinu u prostoriji Županijske palače održan je Forum na temu „Strukturni i kohezijski fondovi u EU“ kojemu je ispred PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja Forumu nazočila ravnateljica Melita Birčić.

Na Forumu su održane prezentacije na temu Dobre prakse u korištenju strukturnih i kohezijskih fondova EU, a predavači su bili gospodin Slavko Petovar iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, te gospodin Peter Krištof iz Kmetijsko gozdarske zbornice Austrije-Koruška.

Predavači su kroz prezentacije predstavili sustav funkcioniranja institucija po ulasku u EU, kao i mogućnosti, odnosno raspoložive fondove iz kojih se mogu financirati projektni prijedlozi. Nadalje, istaknuli su primjere dobre prakse iz svojih zemalja, te naglasili kako je najvažnije imati dobro pripremljen nacionalni strateški referentni okvir, spremno sufinanciranje unutar države, stručna tijela za upravljanje, nadgledanje i kontrolu na nacionalnoj razini koja dobro funkcioniraju, te dobro organiziranu i pripremljenu edukaciju/savjetovanja za izradu projekata.

Predavači su nazočne upozorili na važnost kvalitetne pripreme za korištenje strukturnih i kohezijskih fondova, s ciljem što veće apsorpcije sredstava koja će po ulasku u EU  Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju. Naglasak su stavili i na potrebu pripreme projektne dokumentacije, kao i pripreme projekata s ciljem njihovog brzog i kvalitetnog kandidiranja na raspoloživa EU sredstva.

Cilj Foruma „Strukturni i kohezijski fondovi u EU“, prvenstveno je prijenos iskustava u apliciranju na EU strukturne i kohezijske fondove, a naglasak je dat upravo na kvalitetnu pripremu stručnjaka koji će pripremati projekte.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci