09 lip 2010

OBJAVLJEN DRUGI JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU IPA PREKOGRANIČNOG PROGRAMA MAĐARSKA-HRVATSKA

 

Nacionalna razvojna agencija Mađarske i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske objavili su drugi Javni poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.

Na drugi Javni poziv mogu se prijaviti slijedeći potencijalni prijavitelji:

–          javne službe, što uključuje pravne subjekte koji su osnovani i djeluju podložno javnom pravu, kojima su dodjeljene posebne nadležnosti i koji obavljaju zadatke od posebnog interesa;

–          tijela koja su podložna odredbama javnog prava (u skladu s Direktivom br. (EK) 18/2004) što uključuje organizacije: osnovane s posebnim ciljem radi ostvarivanja javnog interesa, koje nisu industrijskog ili komercijalnog karaktera, koje imaju pravnu osobnost, te koje su većim dijelom financirane od države, regionalne i lokalne samouprave ili drugih tijela koja su podložna odredbama javnog prava; ili koje su podložne nadzoru upravljanja tih tijela; ili koje imaju administracijski, upravni ili nadzorni odbor čijih je više od polovina članova imenovala država, regionalna ili lokalne samouprava ili druga tijela podložna odredbama javnog prava.

–          neprofitne organizacije (privatnopravna tijela), osnovane  s posebnim ciljem ostvarivanja javnog interesa i potreba, koje nisu komercijalnog ili industrijskog karaktera, a imaju pravnu osobnost.

Za podnošenje projektnih prijedloga obvezno je partnerstvo najmanje jednog prihvatljivog partnera iz Hrvatske i jednog prihvatljivog partnera iz Mađarske.

Unutar drugog Javnog poziva definirana su dva prioriteta i pripadajuće mjere za prijavu projektnih prijedloga:

 
PRIORITET 1          ODRŽIV OKOLIŠ I TURIZAM

Mjera 1.1 Održiv i atraktivan okoliš

 

 

R.B.

 

 

AKTIVNOST

 

MAX. TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

 

% SUFINAN-

CIRANJA

MIN. IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

MAX. IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

1.1.1

Razvoj krajolika na području rijeka Mure, Drave i Dunava (i njihove prirodne i seoske okoline)

24

85%

200.000,00

3.000.000,00

1.1.2

Aktivnosti ekološkog planiranja i manje javne akcije za poboljšanje kakvoće okoliša u prirodnim područjima

16

85%

50.000,00

300.000,00

 
PRIORITET 2          RAZVOJ GOSPODARSKE  
                                   SURADNJE I ZAJEDNIČKIH  

                                   LJUDSKIH KAPACITETA

 

Mjera 2.1 Razvoj gospodarske suradnje

 

 

R.B.

 

 

AKTIVNOST

 

MAX.

TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

 

% SUFINAN-

CIRANJA

MIN. IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

MAX. IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

2.1.1

Pronalaženje prekograničnih poslovnih partnera

12

85%

50.000,00

200.000,00

2.1.2

Promicanje prekogranične pokretljivosti tržišta rada

16

85%

50.000,00

200.000,00

2.1.3

Zajednička istraživanja, razvoj i inovacije

16

85%

50.000,00

500.000,00

2.1.4

Zajedničko lokalno planiranje, strategije i programi

16

85%

50.000,00

500.000,00

Mjera 2.2 Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta

 

 

R.B.

 

 

AKTIVNOST

 

MAX. TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA

 

% SUFINAN-

CIRANJA

MIN.

IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

MAX. IZNOS SUFINAN-

CIRANJA U EUR

2.2.1

Projekti prekograničnoga obrazovanja, usavršavanja i razmjene

12

85%

100.000,00

200.000,00

2.2.2

Međuljudske veze

12

85%

10.000,00

100.000,00

2.2.3

Dvojezičnost

12

85%

10.000,00

100.000,00

 

Ukupan fond raspoloživih sredstava po drugom Javnom pozivu je 11.070.000,00 EUR.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 15. rujna 2010. godine do 17,00 sati.

Sve informacije i prijavni obrazac dostupni su na web stranici IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska: www.hu-hr-ipa.com.

Za sve dodatne informacije, kao i pomoć pri popunjavanju projektne dokumentacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci