15 tra 2010

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PRIJAVU OPĆINA I GRADOVA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU MLADIH ZA 2013. GODINU

Europski forum mladih objavio je natječaj za proglašenje Europske prijestolnice mladih za 2013. godinu. Cilj natječaja je promocija sudjelovanja mladih u inicijativama lokalne sredine. Prva Europska prijestolnica mladih bio je Rotterdam 1999. godine. Torinu je pripao naslov za 2010. godinu, a u 2011. godini Europska prijestolnica mladih bit će Antwerp. Za 2012. godinu kandidati su Braga (Portugal), Byron i Heraklion (Grčka).  

Prijaviti se mogu lokalne vlasti, općine i grupe općina, gradovi kao i metropolitantska područja iz zemalja članica Vijeća Europe, što uključuje i Hrvatsku.

Prijavitelji moraju predložiti održavanje najmanje jedne aktivnosti u svakom od slijedećih područja:

–          aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
–          otvoren prostor za kulturu mladih,

–          prostor za neformalno učenje i/ili međugeneracijski dijalog,
–          novi ili inovatinvi pristupi zapošljavanju mladih,
–          multikulturalizam ili integracija,
–          međunarodna suradnja mladih,
–          kreiranje programa specifičnog za Europsku prijestolnicu
      mladih, koji naglašava dodanu europsku vrijednost.

Rok za prijavu na natječaj traje zaključno do 22. lipnja 2010. godine.  

Sve potrebne informacije kao i obrasci za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi:

http://youthforum.org/wordpress/index.html.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci