01 ruj 2009

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Na sjednici 30. srpnja 2009. Hrvatski sabor donio je Zakon o potpori za očuvanje radnih mjesta (NN 94/09 od 01.08.2009.). Nadležno tijelo za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

 
Ovim se Zakonom, radi ograničavanja negativnih učinaka svjetske gospodarske krize na tržište rada u Republici Hrvatskoj, uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpore za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem punog radnog vremena.

Potporu mogu koristiti trgovačka društva i fizičke osobe koje zapošljavaju.

Potporu ne mogu koristiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poslodavci koji se prema posebnim propisima koji uređuju područje državnih potpora smatraju poslodavcem u teškoćama i poslodavci koji su korisnici potpora za zapošljavanje.

Poslodavac koji u cilju očuvanja radnih mjesta skrati trajanje punog radnog vremena i kao puno radno vrijeme odredi radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno, može koristiti potporu u visini:

1. razlike između iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćenja radnog vremena i iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika poslije skraćenja radnog vremena, a najviše do 20% ukupnog iznosa doprinosa iz plaće i na plaću radnika prije skraćivanja radnog vremena

2. razlike između plaće radnika umanjene za poreze i doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom propisu prije skraćenja radnog vremena i nakon skraćenja radnog vremena, od 10% te razlike, odnosno 13% te razlike, ako radnik uzdržava dijete. 

Potporu iz članka 3. ovoga Zakona poslodavac može koristiti za razdoblje skraćenog radnog vremena u trajanju od najduže 3 mjeseca.

Nakon proteka razdoblja korištenja potpore od najduže 3 mjeseca poslodavac može podnijeti novi zahtjev za korištenje potpore u skladu sa člankom 6. ovoga Zakona.

Ukupno razdoblje korištenja potpora ne može biti duže od šest mjeseci.

NAPOMENA: Na web stranici www.hzz.hr možete pronaći sve detaljne informacije o podnošenju zahtjeva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno Područnoj službi prema sjedištu poslodavca.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci