19 kol 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA PROVEDBU NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

Agencija za  strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa objavio  je natječaj za uvođenje novog nastavnog plana i programa.

Cilj natječaja je  uvođenje novih metoda i mehanizama potrebnih za učinkovito planiranje i  provedbu inovacija srednjih strukovnih škola, unapređenje kapaciteta profesora  srednjih strukovnih škola za uvođenje modernih pristupa predavanja usmjerenih  prema učenicima, unapređenje kapaciteta srednjih strukovnih škola koji se  odnose na mjere za sprečavanje ranog odlaska iz škole, na učenike s  poremećajima u ponašanju i na promicanje i jačanje savjetovanja pri odabiru  karijere.

Prijaviti se mogu  pravne neprofitne osobe i srednje strukovne škole. Za provedbu projekta  potrebno je partnerstvo. Ako prijavitelj nije srednja strukovna škola, tada  treba imati srednju strukovnu školu kao partnera.

Projekt može  trajati između 12 i 14 mjeseci, te se sve planirane aktivnosti moraju provoditi  u Hrvatskoj.

Minimalan iznos  sredstava koji se projektom može ostvariti je 100.000,00 Eura, dok se  maksimalno projektom može ostvariti 300.000,00 Eura. Projektom se može  financirati maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok preostalih 15%  mora osigurati prijavitelj projekta.

Rok za podnošenje  projektnih prijedloga je 18. prosinca 2009. godine.

Informativne radionice  za potencijalne prijavitelje održati će se 28. i 29. rujna 2009. godine u 10,00  sati u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38,  u Zagrebu.

Dodatne informacije  o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi:
http://www.aso.hr/defco/default.aspx?id=176.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u  PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel:  621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci