17 kol 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA UKLJUČIVANJE UČENIKA S POTEŠKOĆAMA U OBRAZOVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Agencija za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa objavio je natječaj za uključivanje učenika s poteškoćama u obrazovanje za zapošljavanje.

Cilj natječaja je unapređenje obrazovnih postignuća učenika s poteškoćama u razvoju u srednjoškolskom obrazovanju sukladno njihovim potrebama, te njihova socijalna integracija na tržište rada.

Predviđene aktivnosti projekta moraju obuhvaćati slijedeće teme: razvijanje znanja i vještina nastavnika, stručnih suradnika i ostalih zaposlenih o potrebama učenika s poteškoćama, kreiranje pripravničkih sposobnosti učenika s poteškoćama, stvaranje mreže između srednjih strukovnih škola, centara za obrazovanje učenika s poteškoćama, nevladinih organizacija, poduzeća u smislu koordinacije potreba na tržištu rada s posebnim naglaskom na osobe s poteškoćama u razvoju.

Prijaviti se mogu nevladine organizacije, lokalne vlasti, međunarodne organizacije, srednje strukovne škole, centri za srednjoškolsko obrazovanje osoba s posebnim potrebama, državni uredi na regionalnoj razini, gradski uredi za obrazovanje, nevladine organizacije usmjerene na rad s osobama s poteškoćama u razvoju, poduzeća.

Za provedbu projekta nije potrebno partnerstvo. Projekt može trajati između 10 i 14 mjeseci, te se sve planirane aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 70.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 300.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok preostalih 15% mora osigurati prijavitelj projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 04. prosinca 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi:
http://www.aso.hr/default.aspx?id=181.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci