16 kol 2009

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA RADA I PODUZETNIŠTVA OBJAVILO JAVNI NATJEČAJ ZA PROGRAM POTPORA ODRŽANJU KONKURENTNOSTI TEKSTILNE INDUSTRIJE, INDUSTRIJE KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE ZA 2009. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništvo objavilo je Javni natječaj za Program potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009. godinu.

Cilj Programa je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za provedbu Operativnog programa potpora održanju konkurentnosti tekstilne industrije, industrije kože i proizvoda od kože za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 80.000.000,00 kuna.

Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se kao subvencija trgovačkim društvima i poduzetnicima   fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima.

Bespovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći industriji tekstila i odjeće i industriji kože i proizvoda od kože dodjeljuju se za sljedeće mjere:

  1. Subvencioniranje kamata na kredite

Subvencioniranje kamata po kreditima odnosi se na kredite sklopljene sa poslovnim bankama čija namjena je ulaganje u osnovna sredstva (postrojenja, strojevi i oprema za proizvodnju), financiranje trajnih obrtnih sredstava (krediti namijenjeni za financiranje proizvodnje), te na kredite namijenjene financiranju nematerijalne imovine (imovina koja nastaje prijenosom tehnologije, stjecanjem patentnih prava, licenci, znanja i iskustva ili nepatentiranog tehničkog znanja).
Intenzitet potpore po pojedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 500.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.
Planirana sredstva po ovoj mjeri iznose 10% ukupnih financijskih sredstava predviđenih Programom.

  1. Subvencioniranje trajnih obrtnih sredstava

Sredstva dodijeljena po ovoj mjeri imaju za cilj u uvjetima globalne ekonomske krize održati poslovnu aktivnost poduzetnika, te očuvati postojeći nivo zaposlenosti.
Intenzitet potpore po ovoj mjeri može iznositi do 5% potrebnih trajnih obrtnih sredstava, ali ne više od 500.000,00 € po pojedinom poduzetniku, uključujući potpore male vrijednosti dodijeljene u periodu do 31. prosinca 2010. godine.
Korisnici potpore po ovoj mjeri u obvezi su održati broj zaposlenih minimalno godinu dana od dodjele potpore.
Planirana sredstva po ovoj mjeri iznose 40% ukupnih financijskih sredstava predviđenih  Programom.

  1. Subvencioniranje marketinških mjera

Marketinške aktivnosti definiraju zadatke koji se žele ostvariti planom u području prodajnog  volumena, udjela na tržištu ili drugih kategorija uspješnosti.
Potpore dodijeljene po ovoj mjeri predstavljaju potpore male vrijednosti (de minimis) i mogu iznositi maksimalno do 200.000,00 € po pojedinom poduzetniku tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Potpora se zbraja s potporom iz a) i  b)  vodeći računa da ukupni maksimalni iznos ne prelazi 500.000,00 €.
Planirana sredstva po ovoj mjeri iznose 10% ukupnih financijskih sredstava predviđenih Programom.
Projektom se odobravaju bespovratna sredstva proizvodnim gospodarskim subjektima do visine opravdanih troškova.

  1. Subvencioniranje početnih ulaganja i modernizacije tehnološkog procesa

Za provedbu ove mjere dodjeljuju se regionalne potpore namjenjene ulaganju u materijalnu (strojevi i oprema) i nematerijalnu imovinu u svrhu unapređenja proizvodnog procesa.
Regionalne potpore mogu biti dodijeljene velikim poduzetnicima u prostornim jedinicama Središnje i Istočne Hrvatske i Jadranske Hrvatske u iznosu do 50% opravdanih troškova, odnosno u prostornoj jedinici Sjeverozapadne Hrvatske u iznosu do 40% opravdanih troškova, dok se najviši intenzitet može uvećati za dodatnih 20% za male poduzetnike, te 10% za srednje poduzetnike.
Vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora iznositi najmanje 25% opravdanih troškova i to iz vlastitih sredstava ili iz drugih izvora financiranja, a koja ne sadrže sredstva državne potpore.
Planirana sredstva po ovoj mjeri iznose 40% ukupnih financijskih sredstava predviđenih   Programom.

Potporu mogu ostvariti:

Trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u području 13 – Proizvodnja tekstila, 14 – Proizvodnja odjeće i 15 – Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., a koji je u prethodnom poreznom razdoblju zapošljavao minimalno 15 zaposlenih.

Poduzetnik, fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u području 13 – Proizvodnja tekstila, 14 – Proizvodnja odjeće i 15 – Proizvodnja kože i srodnih proizvoda Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., ako zadovoljava jedan od uvjeta iz članka 2. stavka 4. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04), i zapošljava minimalno 15 zaposlenih.

Javni poziv otvoren je do 10. rujna 2009. godine.

Za detaljnije informacije o Javnom natječaju, obrazcu Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na tel: 621-978 ili putem maila: [email protected]“>[email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci