27 srp 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OSNAŽIVANJE ULOGE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U NADGLEDANJU PROCESA USKLAĐIVANJA S PRAVNOM STEČEVINOM EU

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU objavila je natječaj za osnaživanje uloge organizacija civilnog društva pri nadgledanju procesa usklađivanja s pravnom stečevinom EU u području borbe protiv korupcije, prava na dostupnost informacija i otvorenosti, odgovornosti javnih administrativnih institucija.

Cilj natječaja je uključivanje organizacija civilnog društva u proces usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, te jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva i javne uprave u neovisnom praćenju i javnom zagovaranju usmjerenom na povećanje transparentnosti i otvorenosti javne uprave i borbe protiv korupcije.

Aktivnosti koje se ovim natječajem sufinanciraju su promicanje antikorupcije i transparentnosti u javnoj upravi, podizanje svijesti i mjere edukacije, te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u antikorupcijskim mjerama i njihovom praćenju.

Prijaviti se mogu pravne neprofitne organizacije kao što su nevladine organizacije i njihove mreže, građanske organizacije, profesionalna i poslovna udruženja, zaklade, akademske i istraživačke organizacije.

Za prijavu projekata potrebno je partnerstvo od najmanje jednog partnera.

Projekt može trajati između 12 i 24 mjeseca, te se sve planirane aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 50.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 250.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 95% ukupnih prihvatljivih troškova, dok preostalih 5% mora osigurati prijavitelj projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. studeni 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi:

81497aa4a42b03923098a1f961af5808
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci