28 srp 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE

U okviru programa Europa za građane objavljen je natječaj Aktivno građanstvo za Europu, Aktivnost 1, Mjera 1.6.

Cilj natječaja je razvijanje novih oblika transnacionalne mobilnosti organizacija civilnog društva, te promicanje koncepta transnacionalnog mentorstva među organizacijama civilnog društva kako bi se ostvarili inovativni zajednički projekti i uspostavili novi oblici suradnje.

Tematski prioriteti ovog natječaja obuhvaćaju budućnost Europske unije i njene temeljne vrijednosti, aktivno europsko građanstvo-participacija i demokracija u Europi, međukulturalni dijalog, dobrobit stanovništva Europe-zapošljavanje, socijalna kohezija i održiv razvoj, te učinak EU politika na društva.

Prihvatljive aktivnosti su razmjena osoblja organizacija civilnog društva i partnerskih organizacija, mentorstva, njihove zajedničke konferencije, radionice i sastanci.

Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva, nevladine udruge, transnacionalne organizacije na EU razini koje imaju kapacitete za razvijanje mobilnosti.

Za provedbu projekta potrebno je partnerstvo od najmanje jednog partnera koji mora dolaziti iz jedne od zemalja članica EU.

Projekt može trajati između maksimalno 12 mjeseci.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 75.000,00 Eura, dok se maksimalno projektom može ostvariti 150.000,00 Eura. Projektom se može financirati maksimalno 80% ukupnih prihvatljivih troškova, dok preostalih 20% mora osigurati prijavitelj projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. rujna 2009. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/index_en.php.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci