23 tra 2009

U OKVIRU PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE – CIP OBJAVLJEN NATJEČAJ EKO INOVACIJE

U okviru Programa za konkurentnost i inovacije CIP objavljen je natječaj Eco-Innovation.

Cilj natječaja je potpora tržišnoj primjeni eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi koji se već tehnički demonstrirani ali im je zbog određenih rizika potreban poticaj za jači prodor na tržište. Također se natječajem podupiru projekti koji su usmjereni na razvoj tehnologija prihvatljivih okolišu, eko-inovativne aktivnosti poduzeća i provedba novih ili integriranih pristupa eko-inovacijama.

Glavni prioriteti natječaja su:

– recikliranje materijala, što uključuje unaprijeđene procese recikliranja, inovativne proizvode koji koriste reciklirane materijale, te poslovne inovacije u cilju jačanja konkurentnosti reciklažne industrije,

– sektor zgrada, koji obuhvaća inovativne proizvode za

zgrade koji su usmjereni prema racionalnom korištenju

prirodnih izvora i smanjenom negativnom utjecaju na

okoliš, ponovno korištenje i recikliranje građevinskog

otpada, te inovativne vodne sustave koji se odnose na

štednju vode i ponovno korištenje prirodnih voda,

– sektor hrane i pića, što se odnosi na čišće i inovativne

proizvode (metode pakiranja), procesi i usluge koji su

usmjereni na učinkovitije korištenje materijala u tom

sektoru (smanjene emisije plinova),

– tzv. zeleno poslovanje/pametna kupnja, što se odnosi na

inovativne pristupe EMAS-u (shema upravljanja

okolišem), razvoj potpornih proizvoda koji će smanjiti

nepovoljne učinke na okoliš, te razvoj tehnologije s

visokim faktorom replikacije.

Prijavitelji projektnih prijedloga moraju biti pravne osobe, privatne ili javne, te moraju biti utemeljene u zemljama članicama EU, zemljama članicama EFTA-e (Norveška, Švicarska, Island), te u zemljama kandidatkinjama i/ili potencijalnim kandidatkinjama (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija i Izrael).

Ukupni fond za financiranje projektnih prijedloga je 30 milijuna EUR. Iznos sufinanciranja po projektnom prijedlogu je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Maksimalno trajanje projekata je 36 mjeseci. Samo oni troškovi koji se odnose na inovativne aktivnosti, uključujući materijale, procese, tehnologije, metode, opremu i infrastrukturu će se smatrati prihvatljivima.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 10. rujna 2009. godine.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2929&tpa_id=136&lang=en.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci