16 tra 2009

POZIV NA INFO DAN U OKVIRU IPA PREKOGRANIČNOG PROGRAMA MAĐARSKA-HRVATSKA 2007-2013

Povodom objave 1. zajedničkog natječaja za prijavu projektnih prijedloga u okviru  IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013, u organizaciji Zajedničkog tehničkog tajništva, te domaćinstva Koprivničko-križevačke županije održat će se

Info dan u Koprivnici

 

u srijedu, 22. travnja 2009. godine s početkom u 10.30 sati u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 6/II (zgrada Veleučilišta–Pučkog otvorenog učilišta)

                                          

Svrha održavanja Info dana je detaljnije upoznavanje potencijalnih prijavitelja projektnih prijedloga i njihovih projektnih partnera sa sadržajem javnog natječaja za prijavu projekata i davanje korisnih informacija i uputa za pripremu kvalitetnih prekograničnih projekata.

Sve informacije o održavanju radionice, programskim dokumentima i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na slijedećoj Internet adresi: http://hu-hr-ipa.com, www.pora.com.hr.

INFO DAN U KOPRIVNICI

povodom prvog natječaja za podnošenje prijedloga projekata u okviru

 IPA Programa prekogranične suradnje

Mađarska – Hrvatska 2007-2013

 

P r o g r a m

 

10.30-11.00

 

Dolazak i registracija sudionika, pauza za kavu

 

11.00-13.00

 

Prezentacija Prvog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013., (I dio),  predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

 

Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje upoznavanje sa sadržajem javnog natječaja za prijavu projekata.

 

13.00-13.45

 

Pauza za ručak

 

 

13.45-16.00

 

Savjeti za pripremu za Prvi natječaj (II dio), predavači Zajedničkog tehničkog tajništva – JTS

 

Sadržaj prezentacije:

Prezentacija uključuje opće i detaljne savjete o pripremanju prijava prijedloga projekata za prvi natječaj s posebnim osvrtom na ispunjavanje prijavnog obrasca i njegovih dodataka

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci