23 tra 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ «MREŽE ZNANJA ZA KONKURENTNOST I ODRŽIVOST EUROPSKOG TURIZMA»

Opća uprava Europske komisije za gospodarstvo i industriju objavila je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga «Mreže znanja za konkurentnost i održivost europskog turizma».

Cilj natječaja je potpora kreiranju i jačanju postojećih turističkih mreža, promocija aktivnog sudjelovanja dionika koji kreiraju znanje u tim turističkim mrežama, te identifikacija prakse i metoda koje mogu pomoći malim i srednjim poduzećima da postanu održiva i konkurentna, te da povećaju razinu svijesti o inovativnim metodama i na taj način se uključe u turističku industriju.

Projektni prijedlog mora sadržavati slijedeće aktivnosti: prikupljanje i širenje znanja, upravljanje znanjem u cilju potpore lokalnim destinacijama i poslovnim pothvatima koji podržavaju održiv razvoj turizma, podizanje svijesti, te edukacija i jačanje kapaciteta.

Prijaviti se mogu akademske i obrazovne ustanove, istraživački instituti, javni ili privatni opservatoriji, poslovna ili trgovačka udruženja koja pokrivaju turističku industriju, gospodarske komore, trgovačka udruženja, nevladine organizacije, udruženja poslodavaca, tijela javne vlasti i njihova udruženja i mreže, organizacije za upravljanje destinacijama i njihova udruženja i mreže, neprofitne organizacije iz područja turizma, mreže i think-tankovi, međunarodne organizacije i potrošačke organizacije.

Kako bi projektni prijedlog bio prihvatljiv, mora imati transeuropsku dimenziju. To znači da u njemu mora sudjelovati najmanje 5 različitih zemalja, od kojih vodeći partner dolazi iz zemlje članice EU, te su uključene najmanje dvije zemlje tzv. nove članice (zemlje članice EU od 01. svibnja 2004.) ili zemlje kandidatkinje i/ili potencijalni kandidati (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija i Izrael).

Ukupni fond za financiranje projektnih prijedloga je 800.000,00 EUR, što znači da će se financirati ukupno 3-5 projektnih prijedloga.

Iznos sufinanciranja po ovom natječaju je 75% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta ili maksimalno 200.000,00 EUR. Maksimalno trajanje projekata je 18 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. lipnja 2009. godine.

Sve informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na slijedećoj web adresi: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2929&;tpa_id=136&lang=en.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci