23 tra 2009

MINISTARSTVO TURIZMA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM KREDITIRANJA «RAZVOJ TURIZMA NA SELU»

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za uključivanje u Program kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima pod nazivom «Razvoj turizma na selu».

Korisnici Programa su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, odnosno koje imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu. U slučaju da prijavitelj nema navedena odobrenja, dužan ih je ishoditi u roku od 60 dana od dana iskorištenja kreditnih sredstava.

Kreditna sredstva se mogu koristiti za:

Stvaranje smještajnih i ugostiteljskih kapaciteta za seoski turizam kroz:

– obnovu tradicijskih kuća s pripadajućim gospodarskim

objektima, kušaonica, podruma,

– izgradnju novih, te dogradnju, nadogradnju i adaptaciju

postojećih objekata, koji neće narušiti vrijednosti i

nasljeđe hrvatske tradicijske arhitekture

i života na selu,

– kupnju postojećih tradicijskih objekata i drugih

nekretnina potrebnih za funkcioniranje seoskog turizma

– opremanje objekata.

o Stvaranje uvjeta za dodatne sadržaje i atrakcije u seoskom turizmu kroz:

– izgradnju, obnovu i uređenje športsko-rekreativnih i

gospodarskih sadržaja (štale, gatori, ribnjaci,

pješačke, biciklističke staze i dr.),

– obnovu, izgradnju i opremanje objekata i radionica

tradicijskih obrta,

– uređenje pripadajućeg okoliša,

– i druge sadržaje koji nadopunjuju ukupnu ponudu

seoskog turizma.

Obrtna sredstva mogu se odobriti najviše do 20% od iznosa kredita.

Iznos kredita kreće se od 10.000 EUR do 300.000 EUR. Rok otplate je do 15 godina s uključenim počekom do 1 godine. Kamatna stopa je 8% godišnje fiksna, uz fiksnu subvenciju Ministarstva turizma od 6%. Kredit se mora iskoristiti u roku od 12 mjeseci.

Zahtjev za kredit s potrebnom dokumentacijom se podnosi Ministarstvu turizma, koje korisniku dodjeljuje Prethodnu suglasnost. Navedena suglasnost se dostavlja poslovnoj banci, a konačnu odluku o dodjeli kreditnih sredstava donosi Povjerenstvo.

Rok podnošenja zahtjeva je kontinuirano, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine i sukladno proračunskim sredstvima Ministarstva turizma predviđenim za ove namjene u tekućoj godini.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci