03 velj 2009

VIJEĆE EUROPE U SURADNJI S INSTITUTOM OTVORENOG DRUŠTVA OBJAVILO NATJEČAJ ZA TROMJESEČNO PRIPRAVNIŠTVO ROMA

Vijeće Europe u suradnji s Institutom otvorenog društva objavilo je natječaj za pripravnika Romske manjine. Cilj natječaja je upoznavanje mladih Roma s administracijom i javnom upravom u međuvladinom sektoru.

Prijaviti se mogu mladi Romi iz bilo koje od zemalja srednje i istočne Europe, što uključuje i Rome iz Hrvatske. Da bi zadovoljili kriterije natječaja, pripravnici moraju imati završen fakultet iz područja kao što je pravo, političke znanosti, sociologija/antropologija, ekonomija, društvene znanosti, psihologija ili međunarodni odnosi, aktivno se služiti jednim od jezika Vijeća Europe (posebno poželjni engleski i francuski), posjedovati sposobnost timskog rada i prilagodbe novim uvjetima.

Pripravništvo traje 3 mjeseca, te pokriva troškove putovanja, smještaja i dodatnih troškova. Kroz vrijeme trajanja pripravništva, mladi Romi će imati priliku upoznati strukturu i rad Vijeća Europe, te provedbu Europske povelje o ljudskim pravima. Također će tijekom svog boravka u Strasbourgu imati priliku prisustvovati sjednicama Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Rok za prijavu za pripravništvo tijekom 2. zasjedanja Vijeća Europe (travanj-lipanj) je 10. veljače 2009. godine, dok je rok za prijavu za pripravništvo tijekom 3. zasjedanja (rujan-prosinac) 10. travnja 2009. godine.

Prijava se sastoji od popunjavanja prijavnog obrasca, opisa dosadašnjeg školovanja, te radnog iskustva.

Za sve dodatne informacije posjetite web adresu: http://www.soros.org/initiatives/roma/focus/europe

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci