09 stu 2008

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO NATJEČAJ ZA MJERU 8. POD NAZIVOM «POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U RURALNIM PODRUČJIMA»

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 8. «Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)», pod nazivom «Poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima» za 2008. godinu.  

Cilj natječaja je dodjela novčane potpore projektima koji su svojim sadržajem vezani za poboljšanje stanja infrastrukture u ruralnom području i čine to područje poželjnim mjestom za rad i život suvremenog čovjeka.

Sudionici natječaja su jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Republike Hrvatske, čiji ukupni prihodi umanjeni za pomoći, donacije od pravnih i fizičkih osoba, viškove iz prethodnih godina i ustupljeni dio poreza za  decentralizirane funkcije iznose manje od 1.500 kn po stanovniku, osim JLS koje se nalaze na otocima, u brdsko-planinskom području ili su svrstane u 1. ili 2. skupinu područja od posebne državne skrbi.

Financiranje projekata  je ograničeno u skladu sa sljedećim kriterijima:

a)Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira  80% prihvatljivih troškova projekta, a najviše do 500.000,00 kuna za JLS čiji ukupni prihodi umanjeni za pomoći, donacije od pravnih i fizičkih osoba, viškove iz prethodnih godina i ustupljeni dio poreza za  decentralizirane funkcije iznose do 1000 kn po stanovniku

b)         Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira  80% prihvatljivih troškova projekta, a najviše do 400.000,00 kuna za JLS čiji ukupni prihodi umanjeni za pomoći, donacije od pravnih i fizičkih osoba, viškove iz prethodnih godina i ustupljeni dio poreza za  decentralizirane funkcije iznose do 1500 kn po stanovniku

c)Prema raspoloživim proračunskim sredstvima

Pod prihvatljivim troškovima smatraju se:

a)troškovi izrade projektne dokumentacije za projekt

b)         troškovi izgradnje, i/ili adaptacije i/ili opremanja objekata iz sektora :

·  obrazovanja (dječji vrtići, osnovne škole i sl.),

·  zdravstvene i socijalne zaštite (domovi za starije i dr.)

·  usluga zajednice (dječja igrališta, sportski tereni, društveni domovi, knjižnice i sl.)

c) ostali infrastrukturni projekti, a čijom realizacijom dolazi do povećanja kvalitete života i rada u JLS, ulaganja u ruralnu infrastrukturu (sekundarna vodovodna i kanalizacijska mreža, nerazvrstane ceste, pločnici i rasvjeta uz glavne prometnice u ruralnom području i dr.)

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 24. studeni 2008. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci