20 lis 2008

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PILOT PROJEKT «PODUZETNIŠTVO U KULTURI» ZA 2008. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javni poziv za Pilot projekt «Poduzetništvo u kulturi» za 2008. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Pilot projekta „Poduzetništvo u kulturi” za 2008. godinu.

Cilj Pilot projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata u kulturi.

Korisnici državne potpore po ovom Pilot projektu su gospodarski subjekti (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) malog gospodarstva  – obrti, trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007.), te samostalni umjetnici, ustanove, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte  temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93)  a koji:

– pozitivno posluju (izuzev subjekata osnovanih tijekom 2007. godine),

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– u privatnom su vlasništvu državljana Republike Hrvatske, (samostalni umjetnici moraju biti državljani Republike Hrvatske),

– imaju najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, (izuzev samostalnih umjetnika),

– imaju upis novog obrta s početkom rada.

Sredstva su bespovratna, a namijenjena su za:

–  nabavu novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedije,

–   ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi,

–   ulaganja u marketing kulturnih projekata,

–   pokriće dijela troškova provedbe nezavisnih i izvaninstitucionalnih kulturnih poduzetničkih projekata,

–   zakup prostora za organizacije  kulturnih događanja u 2008. godini, 

–   pokriće dijela troškova promidžbenih materijala, istraživanja tržišta i kreativnih rješenja,

–   pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,

–   pokriće dijela troškova obrazovanja za menadžment u kulturi,

sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi

Najviši iznos potpore po korisniku utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do 12. studenog 2008. godine.

Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora. Priznavanje troškova je retrogradno, do 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Za detaljnije informacije o Javnom pozivu, obrazac Zahtjeva, kao i potrebnu stručnu pomoć, obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja  na tel: 621-978 ili putem maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci