16 lis 2008

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIČKE KREDITE PO PROJEKTU LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA-MIKROKREDITIRANJE

1. KORISNICI SUBVENCIJE KAMATE
Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poduzetnik).

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji ulaže na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište odnosno prebivalište.

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Poduzetnik koji prvenstveno ulaže u proizvodnu djelatnost i novo zapošljavanje. Kamate subvencionira Koprivničko-križevačka županija s 2% i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva s 1%.

2. NAMJENA KREDITA
Krediti se mogu koristiti za:
• kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
• trajna obrtna sredstva
• obrtna sredstva do 100.000,00 kuna

3. UVJETI KREDITIRANJA
Iznos kreditnih sredstava: najniži iznos: 35.000,00 kn
: najviši iznos: 200.000,00 kn
Rok otplate: do 5 godina, uz poček do jedne godine (za obrtna sredstva nema počeka)
Kamatna stopa: 7% fiksna kunska, nepromjenjiva
Naknada banci: 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita
Instrumenti osiguranja povrata kredita: visina jamstva 1:1,30
: jamstvo HAMAG-a
Status Poduzetnika: nije uvjetovan kao deponent banke

4. OSNOVNA DOKUMENTACIJA:
• zahtjev za kredit
• preslika obrtnice ili rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar
• karton deponiranih potpisa
• dokaz vlasništva nad imovinom
• preslika lokacijske ili građevinske dozvole
• poslovni plan
• ostali dokumenti po zahtjevu
Samo aktivni Poduzetnici:
• dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana
• financijske izvještaje za posljednje 2 (dvije) godine

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci