16 srp 2008

PORA SUDJELUJE U PROJEKTU NAT-REG

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja sudjeluje kao projektni partner u projektu «Managing Natural Assets and Protected Areas as Sustainable Regioanal Development Opportunities – NATREG», koji je 12. lipnja 2008 putem pred-aplikacijske prijave poslan na otvoren Javni poziv South East Europe u okviru Transnacionalnog programa suradnje.

Projekt je nastao iz mreže partnerstva uspostavljene suradnjom na projektu MATRIOSCA Adria-Alpe-Pannonia, u koji je uz Koprivničko-križevačku županiju i Zavod za prostorno uređenje bila uključena i PORA.

Cilj projekta je zaštititi područje uz rijeku Dravu, kao jedno od prirodno najbogatijih i vrlo vrijednih područja u županiji, te svi lokaliteti koji se nalaze u tom području, a koji predstavljaju prirodnu baštinu i njihovo očuvanje i zaštita su od posebne su važnosti. Zajednička strategija za integrirano upravljanje zaštićenim područjima čija izrada je jedan od ciljeva u projektu, predstavljala bi podlogu i okvir za sve daljnje planove zaštite, upravljanja i prihvatljivih načina eksploatacije zaštićenih prirodnih područja.

Svaki partner predložio je pilot područje na kojem će se primijeniti izrađeni management plan. Za Koprivničko-križevačku županiju kao pilot područje izabran je preventivno zaštićeni regionalni park Drava-Mura odnosno područje uz rijeku Dravu. Projektom će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja u skladu s održivim razvitkom.

Projektni partneri u projektu NAT-REG dolaze iz Austrije, Italije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Osim PORE, u projektu kao projektni partneri iz Koprivničko-križevačke županije sudjeluju i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije. Vodeći partner u projektu je Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije.

Planirano trajanje projekta je 28 mjeseci (veljača 2009. – svibanj 2011.).

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci