17 srp 2008

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO JAVNE POZIVE IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavilo je Javne pozive za dodjelu novčanih potpora u okviru programa ruralnog razvoja.

1. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 6. «Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda» pod nazivom «Opremanje prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)» za 2008. godinu ima za cilj povećanje prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima manjeg kapaciteta.

Sudionici natječaja su komercijalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Ministarstvo sufinancira 75% opravdanih troškova uređenja i opremanja prodajnih mjesta namijenjenih za izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda na OPG-ima, a najviše do 35.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11. kolovoza 2008. godine.

2. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 6. «Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda» pod nazivom «Program uređenja i opremanja objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednim gospodarstvima» za 2008. godinu ima za cilj poticanje i modernizaciju poljoprivredne proizvodnje i prerade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Sudionici natječaja su komercijalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirani poljoprivredni obrti koji uređuju, opremaju i/ili registriraju objekte/prostorije za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Ministarstvo sufinancira 75% opravdanih troškova uređenja i opremanja objekata/prostorija za preradu poljoprivrednih proizvoda na OPG-ima, a najviše do 200.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna 2008. godine.

 
 
3. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 4. «Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova» pod nazivom «Sufinanciranje programa rada udruga u poljoprivredi i ribarstvu» za 2008. godinu ima za cilj poticanje i promoviranje rada strukovnih udruženja (udruga) u poljoprivredi i ribarstvu.

Sudionici natječaja su udruge u poljoprivredi i ribarstvu koje promiču djelatnosti koje su po klasifikaciji u djelokrugu rada Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Ministarstvo sufinancira najviše do 20.000,00 kn opravdanih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 22. kolovoza 2008. godine.

 
 
4. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 4. «Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova» pod nazivom «Sufinanciranje razvojnih programa udruga proizvođača autohtonih proizvoda» za 2008. godinu ima za cilj poticanje i promoviranje rada strukovnih udruženja, udruga ili saveza udruga proizvođača i/ili prerađivača hrvatskih autohtonih prehrambenih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Sudionici natječaja su udruge ili savezi udruga proizvođača i/ili prerađivača hrvatskih autohtonih prehrambenih proizvoda čiji su programi rada vezani uz proizvodnju autohtonih prehrambenih proizvoda.

Ministarstvo sufinancira 80% opravdanih troškova, a najviše do 120.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21. kolovoza 2008. godine.

 
 
5. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 4. «Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova» pod nazivom «Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija» za 2008. godinu ima za cilj promociju rada uzgojnih organizacija kao bitnih čimbenika organiziranja poljoprivrednih proizvođača.

Sudionici natječaja su uzgojne organizacije koje su dobile suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja.

Ministarstvo sufinancira 80% opravdanih troškova, a najviše do 20.000,00 kn za udruge, 80.000,00 kn za saveze koji djeluju na regionalnoj razini i 200.000,00 kn za saveze koji djeluju na nacionalnoj razini i središnje saveze.

Rok za podnošenje zahtjeva je 19. kolovoza 2008. godine.

 
 
6. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 4. «Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova» pod nazivom «Sufinanciranje razvojnih programa udruga strojni prsten» za 2008. godinu ima za cilj promociju rada udruga strojni prstenova kao bitnih čimbenika organiziranja poljoprivrednih proizvođača.
 
Sudionici natječaja su udruge strojni prsten koje imaju najmanje 7 članova i čiji su programi rada vezani za pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom između članova udruge i ostalih korisnika u poljoprivredi.

Ministarstvo sufinancira 75% opravdanih troškova, a najviše do 200.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. kolovoza 2008. godine.

 
 
7. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 2. «Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka» pod nazivom «Sufinanciranje programa za opremanje objekata za provedbu prakse u srednjim poljoprivrednim, šumarskim, veterinarskim i ostalim strukovnim školama» za 2008. godinu ima za cilj stvaranje boljih uvjeta za praktično usavršavanje učenika, kao i korištenje tih objekata za stručno osposobljavanje proizvođača iz područja poljoprivrede, šumarstva, veterinarstva i ostalih strukovnih zanimanja.
 
Sudionici natječaja su srednje poljoprivredne, šumarske, veterinarske i ostale strukovne škole koje imaju nastavne programe iz poljoprivrede, šumarstva i veterine.
 
Ministarstvo sufinancira 80% opravdanih troškova opremanja školskih praktikuma i laboratorija, a najviše do 100.000,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21. rujna 2008. godine.

 
 
8. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 2. «Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka» pod nazivom «Informatičko opismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara» za 2008. godinu ima za cilj informatičku edukaciju i opismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara.

Sudionici natječaja su članovi registriranog OPG-a upisanog u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te ribari koji imaju povlasticu za gospodarski ribolov, koji su završili informatički tečaj u 2007. godini ili završavaju isti u 2008. godini.

Ministarstvo sufinancira 80% opravdanih troškova po pojedinom korisniku, a najviše do 4.800,00 kn.

 
Rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna 2008. godine.

9. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 2. «Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka» pod nazivom «Sufinanciranje obrazovanja članova udruga» za 2008. godinu ima za cilj informatičku edukaciju poljoprivrednih proizvođača članova specijaliziranih poljoprivrednih udruga glede bolje organizacije i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Sudionici natječaja su udruge koje promiču specijalizirane poljoprivredne djelatnosti: voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, vrtlarstvo, cvjećarstvo, ratarstvo, stočarstvo, mljekarstvo, sjemenarstvo i dr.

Ministarstvo sufinancira 80% opravdanih troškova po pojedinom članu udruge, a najviše do 2.200,00 kn.

Rok za podnošenje zahtjeva je 18. kolovoza 2008. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci