TOURBO – Jačanje tranzicijskog puta MMSP-ova prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu

Projekt TOURBO – Jačanje tranzicijskog puta MSP-ova prema digitalnoj i zelenoj tranziciji u turizmu odobren je u okviru programa INTERREG EUROPE 2021. – 2027.

Vodeći partner:  Gospodarska komora za industriju i navigaciju Sevilla (Španjolska).

Projektni partneri: Laponsko sveučilište primijenjenih znanosti (Finska), Trgovačka i industrijska komora Vratsa (Bugarska), regija Marche&nbsp (Italija), regija Sjevernog Egeja (Grčka), Experience Bremerhaven – tvrtka za turistički marketing i događanja (Njemačka), Vijeće okruga Donegal (Irska) i Razvojna agencija PORA KKŽ.

Ukupna vrijednost projekta: 1.929.669,00 EUR.

Udio PORE u projektu: 183.000,00 EUR.

Sufinanciranje od strane EU: 80%.

Glavna svrha projekta  je pristupom quadruple helix modela odnosno umrežavanjem privatnog, javnog, civilnog i znanstveno – istraživačkog sektora identificirati i razmijeniti primjere dobre prakse projektnih partnera kako bi se doprinijelo digitalnoj i zelenoj tranziciji MMSP-ova u turizmu te stvorio održiv i progresivan okvir za integraciju otpornog turističkog sektora u lokalne i regionalne politike.