Općina Novigrad Podravski

 

Općina Novigrad Podravski

Općina Novigrad Podravski nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ima ukupnu površinu od 64,62 km2 i 2.862 stanovnika. Općina u svom sastavu ima sljedeća naselja: Borovljani, Delovi, Javorovac, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav. Općina Novigrad Podravski ima vrlo dobru prometnu povezanost, kroz središte Općine prolazi državna cesta D2 na relaciji Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek te je također i spoj prema državnoj cesti D41 koja vodi prema Bjelovaru.

np

 

Na području Općine Novigrad Podravski nalazi se poslovna zona Novigrad Podravski koja je smještena uz željezničku prugu na relaciji Koprivnica-Zagreb-Osijek.

 

www.novigrad-podravski.hr

Veličina teksta
Kontrast