Poslovna zona NOVIGRAD PODRAVSKI

Poduzetnička zona Novigrad Podravski

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 65.000
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): 10.770
Namjena zemjišta: Proizvodno – uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje: 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti: 80%
Dopuštena visina gradnje (m): 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): 80
Cijena zemljišta (EUR): – 

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: Omogućeno, sukladno priključku
Plin – kapacitet  (m3/h): Omogućeno, sukladno priključku 
Električna energija – dostupnost MW: Omogućeno, sukladno priključku
Voda (m3/dan): Omogućeno, sukladno priključku
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan): Omogućeno, sukladno priključku

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): 0,40
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3): 0,4
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa: Da, djelomično
Iznos komunalne naknade (EUR/m2): 0,06 ili 0,12 ovisno o djelatnosti
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade: Da, djelomično

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): 1,11
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): 0,2
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): 0,33

 

Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR/m3): –

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da
Prostorni plan uređenja grada: Da
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade

 

Prometna povezanost

Potrebno izgraditi pristupnu cestu: Ne
Pristupna cesta: (udaljenost u km): 0,5
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 66 km (A1)
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 3 km
Morska luka (udaljenost u km): 111 km, Luka Rijeka
Zračna luka (udaljenost u km): 270 km, zračna luka Zagreb

Poticajne mjere i olakšice: komunalni doprinos – djelomično oslobođenje kod izgradnje novog objekta za svakog novo zaposlenog radnika po 10% do najviše 50% iznosa komunalnog doprinosa.

 

Na području poslovne zone posluje 1 poslovni subjekat s oko 30 zaposlenih.

 

Kontakt

Općina Novigrad Podravski                                                                                                 
Općinski načelnik: Zdravko Brljek
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 4, 48 325 Novigrad Podravski
Tel: 385 (0)48 832-133
E-mail: info@novigrad-podravski