Općina Ferdinandovac

 

Općina Ferdinandovac

Općina Ferdinandovac nalazi se na jugoistoku Koprivničko-križevačke županije, na površini od 49,25 km2 te prema zadnjem popisu stanovništva ima ukupno 1.415 stanovnika. Naselja u sastavu Općine su Brodić i Ferdinandovac.

Na području Općine nalazi se 40 godina aktivno naftno-plinsko polje Ferdinandovac, najstarije u Podravini.

Općina Ferdinandovac na istoku graniči s Republikom Mađarskom. Od prometnih pravaca kroz Općinu prolazi nekoliko lokalnih cesta prema Koprivnici, Varaždinu i Osijeku.

PODUZETNIČKA ZONA
BLATA

U Općini Ferdinandovac nalazi se poduzetnička zona Blata.

www.ferdinandovac.hr