Poduzetnička zona Blata

Poduzetnička zona BLATA

Općenito o zoni

Ukupna površina zone (m2): 11.000
Površina zemljišta slobodnog za prodaju (m2): – 
Lokacija: Općina Ferdinandovac.
Namjena zemjišta: Gospodarska zona “BLATA” definirana je Prostornim planom uređenja općine Ferdinandovac, a prema statusu je neaktivna i neformirana, još uvijek je fazi otkup zemljišta, bez izgrađene infrastrukture.
Dopušteni koeficijent izgradnje: –
Dopušteni koeficijent iskoristivosti:
Dopuštena visina gradnje (m): –
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB): –
Cijena zemljišta (EUR): 

 

Dostupnost infrastrukture/energenta

Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda: –
Plin – kapacitet  (m3/h): –
Električna energija – dostupnost MW: – 
Voda (m3/dan):
Odvodnja/kanalizacija (m3/dan):

 

Komunalne informacije

Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m3): – 
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m3):
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa:
Iznos komunalne naknade (EUR/m2):
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade:

 

Vodni doprinos

Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR/m3): –
Vodni doprinos za otvorene građevine (EUR/m3): –

 

Vodna naknada

Naknada za uređenje voda (EUR/m3):

 

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije: Da.
Prostorni plan uređenja grada: Da.
Generalni urbanistički plan: Nema obveze izrade.
Urbanistički plan uređenja: Nije izrađen, a postoji obveza izrade.
Detaljni plan uređenja: Nije postoji obveza izrade.

 

Prometna povezanost
Potrebno izgraditi pristupnu cestu:
Pristupna cesta: (udaljenost u km): –
Autocesta (udaljenost od autoceste u km): 64,5 km.
Industrijski kolosijek (udaljenost u km): 11 km.
Morska luka (udaljenost u km):  270 km, Luka Rijeka.
Zračna luka (udaljenost u km): 114 km, zračna luka Zagreb.

 

KONTAKT

Općina Ferdinandovac
Općinski načelnik:
Vjekoslav Maletić.

Adresa: Trg Slobode 28, 48356 Ferdinandovac.
Tel: 385 (0)48 817-202.
E-mail: [email protected]