26 tra 2024

PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA KOMPENZACIJU RASTA CIJENE ENERGENATA U SEKTORIMA PRERADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2024. GODINI

U „Narodnim novinama“ broj 46/2024 objavljen je Pravilnik o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini. 

Cilj Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata, subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Potpora će se realizirati kroz dvije mjere: 
 
Mjera 1.: Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije. Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se kao povećanje troškova energenata izuzev prirodnog plina i električne energije tijekom razdoblja od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine, u odnosu na odgovarajuće razdoblje tijekom 2021. godine. Povećanje troškova izračunava se usporedbom prosječne cijene po jedinici energenta u referentnom razdoblju i prosječne cijene po jedinici energenta u prihvatljivom razdoblju.
 
Mjera 2.: Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije. Prihvatljiv trošak na temelju kojeg se izračunava potpora utvrđuje se u skladu s točkom 72. podtočkom (e) Privremenog kriznog okvira za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Prihvatljivi korisnici ugovorima/računima dokazuju količine prirodnog plina i/ili električne energije koje koriste za prihvatljivu djelatnost na mjernim mjestima poslovnih jedinica koje se odnose na objekte u kojima se vrši prerada.
 
Za provedbu Programa osigurana su sredstva u iznosu 6.000.000,00 EUR, od kojih 3.000.000 EUR u 2024., a 3.000.000 EUR u 2025. godini.
 
 Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci