11 tra 2024

MOGUĆNOST UKLJUČIVANJA U RAD TEMATSKIH RADNIH GRUPA NACIONALNE MREŽE ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE U 2024. GODINI

U tijeku je osnivanje tri nove tematske radne grupe Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike, koje temeljem zajedničkog interesa dionika imaju za cilj provođenje zadataka Mreže iz čl. 126. Uredbe (EU) 2021/2115, a kroz njih i doprinos poboljšanju provedbe Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine.

Prva tematska radna grupa je „Zelena arhitektura“, koja obuhvaća teme iz područja klime, okoliša i bioraznolikosti. Strateški plan ZPP-a 2023.-2027. sadrži instrumente za postizanje ciljeva visoke ambicije okolišne i klimatske održivosti. Održivi razvoj ruralnih područja je visoko na listi prioriteta Europske unije te je važnost Zelene arhitekture upravo u njenoj opsežnosti i širokom spektru tema koje pokriva.

Druga tematska radna grupa je „Žene u ruralnom prostoru“, a njena zadaća je u okviru dostupnih intervencija doprinijeti povezivanju ruralnih žena. Naime, povezivanje ruralnih žena iznimno je važno promatramo li ga kroz kontekst grupe koja se, prema statistikama i mišljenjima stručnjaka, a i samih ruralnih žena, još uvijek treba zalagati i ulagati dodatan trud za očuvanje svoje pozicije u društvu.

Treća tematska radna grupa je „LEADER/CLLD“. Cilj ove radne grupe je uključiti lokalno stanovništvo/dionike u pripremu i provedbu LRS LAG-a u skladu s principom odozdo prema gore („bottom-up“) te time doprinijeti provedbi održivog razvoja ruralnog područja Republike Hrvatske.

Članovi tematskih radnih grupa mogu biti svi članovi Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike koji smatraju da mogu konstruktivno doprinijeti radu tematske radne grupe. Odlukom predsjednika UO Mreže, članovi tematskih radnih grupa mogu biti i fizičke i pravne osobe koje nisu članovi Mreže.

Prijaviti se možete putem poveznice zaključno sa 16. travnja u 12 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci