01 ožu 2024

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TRANSFORMACIJU I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA – NACIONALNI PLAN ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”.

Cilj poziva: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Financijska alokacija

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog  poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR, osiguran je u državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. Ukupni iznos bespovratnih sredstava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za grupu A iznosi 21.000.000,00 EUR, a za grupu B 12.180.702,10 EUR.

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku  iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

 • trgovačka društva;
 • obrti;
 • ustanove u kulturi;
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice;
 • obrti;
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • trgovačka društva;
 • ustanove u kulturi.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

 • 71.11  Arhitektonske djelatnosti;

DIZAJN

 • 74.10  Specijalizirane dizajnerske djelatnosti;

ELEKTRONIČKI MEDIJI

 • 60.10  Emitiranje radijskog programa;
 • 60.20  Emitiranje televizijskog programa;
 • 63.12  Internetski portali.

FILM

 • 59.11  Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa;
 • 59.12  Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa;
 • 59.13  Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa;
 • 59.14  Djelatnosti prikazivanja filmova;

FOTOGRAFIJA

 • 74.20  Fotografske djelatnosti;

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

 • 18.20  Umnožavanje snimljenih zapisa;
 • 59.20  Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa;
 • 90.01  Izvođačka umjetnost;
 • 90.02  Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti;

IZDAVAŠTVO

 • 58.11  Izdavanje knjiga;
 • 58.13  Izdavanje novina;
 • 58.14  Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija;
 • 58.19  Ostala izdavačka djelatnost;
 • 74.30  Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 • 47.61  Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama;

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

 • 91.01  Djelatnosti knjižnica i arhiva;
 • 91.02  Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

 • 58.21 Izdavanje računalnih igara;
 • 62.01  Računalno programiranje

UMJETNOST

 • 90.03  Umjetničko stvaralaštvo;
 • 90.04  Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

 • 15.12  Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda;
 • 16.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala;
 • 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo;
 • 23.49  Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike;
 • 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda;
 • 32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda;
 • 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 • kategorije financiranja: Regionalna potpora za ulaganje (državna potpora) i Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za troškove osoblja koje provodi projektne aktivnost.
 1. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore).
 1. Revizija projekta
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore).
 1. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • kategorija financiranja: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (državna potpora).
 1. Usavršavanje djelatnika
 • kategorija financiranja: Potpore za usavršavanje (državna potpora).
 1. Sudjelovanje na sajmovima
 • kategorija financiranja: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (državna potpora).
 1. Priprema projektnog prijedloga
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore).
 1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore).

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu;
 2. Promidžba i vidljivost.

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom;
 2. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.;
 3. Usavršavanje djelatnika;
 4. Sudjelovanje na sajmovima;
 5. Priprema projektnog prijedloga;
 6. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora.

Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.04.2024. godine 08:00 sati.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2024. godine, 16:00 sati.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVA PRVE IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“ I NOVI ROK ZA PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Ministarstvo kulture i medija objavilo je 1. izmjenu natječajne dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Dokument s popisom izmjena, kao i nove važeće verzije natječajne dokumentacije, dostupni su za preuzimanje na mrežnoj stranici sustava eNPOO: GRUPA A i GRUPA B.

Kao novi dokument u obje grupe Poziva (A i B) uvodi se Dodatak 1.1. Prijavnog obrasca  kojeg obavezno moraju ispuniti i podnijeti prijavitelji koji su obrtnici i fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice.

Kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih projektnih prijedloga, početak zaprimanja projektnih prijava pomaknut je na dan 30. travnja 2024. (od 8:00h), a prijave će se moći podnositi do dana 1. srpnja 2024. godine (do 16:00h).

Više informacija dostupno je OVDJE i OVDJE.

 

NAJAVA ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE U OKVIRU POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“ (REFERENTNI BROJ: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04)

Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje putem aplikacije Microsoft Teams. Online informativna radionica za obje grupe (A i B) bit će održana u ponedjeljak 29. travnja 2024., a predviđeno trajanje je od 10:30 do 12:30 sati.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte: [email protected].

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 25. travnja 2024. godine (četvrtak) odnosno do popunjenosti kapaciteta i to prema redoslijedu zaprimanja.

Prihvatljivi sudionici će putem elektroničke pošte zaprimiti potvrdu o prihvaćanju prijave te uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Više informacija dostupno je OVDJE i OVDJE.

 

OBJAVA DRUGE IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“ (REFERENTNI BROJ: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04)

Ministarstvo kulture i medija dana 24. travnja 2024. objavljuje 2. izmjenu natječajne dokumentacije Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ (referentni broj: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04). Dokument s popisom izmjena, kao i nove važeće verzije natječajne dokumentacije,  dostupni su OVDJE i OVDJE.

 

ODGODA RADIONICE U OKVIRU POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“

Zbog tehničkih poteškoća odgađa se informativna radionica u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Obavijest o novom terminu održavanja radionice objavit ćemo u najkraćem mogućem roku. Prijavitelji koji su se prijavili na radionice ne trebaju ponovno dostavljati prijavu. Nove poveznice za radionicu bit će dostavljene putem elektroničke pošte.

Više informacija dostupno je OVDJE i OVDJE.

 

NAJAVA ONLINE INFORMATIVNE RADIONICE U OKVIRU POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  „TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA“ (REFERENTNI BROJ: NPOO.C1.1.1.R6-I1.04)

Ministarstvo kulture i medija organizirat će online informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje putem aplikacije Microsoft Teams. Online informativna radionica za obje grupe (A i B) bit će održana u ponedjeljak 6. svibnja 2024., a predviđeno je trajanje od 10:30 do 12:30 sati.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno.

Prihvatljivi će sudionici putem elektroničke pošte zaprimiti poveznicu i uputu o načinu prisustvovanja i sudjelovanja na online informativnoj radionici.

Više informacija dostupno je OVDJE i OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci