22 sij 2024

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA – OBJAVLJEN PRIORITIZACIJSKI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. – 2027. (PKK)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Prioritizacijski poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK).

Republici Hrvatskoj su za ulaganja u sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe na raspolaganju bespovratna sredstva iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) okviru Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa kroz Specifični cilj 2.v Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama.

Raspoloživa bespovratna financijska sredstva iz Kohezijskog fonda za financiranje vodno-komunalnih projekata kroz navedeni Specifični cilj iznose 695.003.299,00 EUR, od čega će se otprilike 62% bespovratnih sredstava (oko 431 milijuna EUR) raspodijeliti na fazirane projekte koji se prenose iz prethodnog programskog razdoblja 2014. -2020.  Za ostala ulaganja u vodno-komunalne projekte preostaje na raspolaganju oko 334 milijuna EUR bespovratnih sredstava.

S obzirom na ograničena sredstva u okviru PKK, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) provodi postupak prioritizacije prije samog pokretanja postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava. Kroz prioritizacijsku postupak projekti će se ocjenjivati sustavom bodovanja. Onim projektima koji prioritizacijskim postupkom ostvare najviše bodova, redoslijedom bodovne prioritetnosti omogućiti će se prijava za sufinanciranje projektnog prijedloga kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava do iscrpljenja financijske omotnice.

Prihvatljivi prijavitelji

Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju usluge javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda i koji imaju zakonom propisano važeće rješenje nadležnog ministarstva o obavljanju djelatnosti javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje komunalnih otpadnih voda.

Prijave se zaprimaju do 15. ožujka 2024. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci