15 sij 2024

OBJAVLJEN POZIV NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „IZRADA PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE PUTEM ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ePLANOVI“

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”, a koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se odgovoriti na izazove u cjelokupnom sustavu prostornog uređenja i graditeljstva i sustavu upravljanja državnom imovinom te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 11.000.000,00 eura.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000,00 eura, a najviši iznosi 30.000,00 eura. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi 100%.

Razdoblje provedbe Projekta je od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije od 01. siječnja 2024. godine stupanjem na snagu Pravilnika o prostornim planovima (Narodne novine, br. 152/23), do završetka svih predmetnih aktivnosti, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

  • jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Aktivnost 1  – Izrada i donošenje prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

  • Podaktivnosti:

1.1. Prostorni plan uređenja grada odnosno općine – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;

1.2. Generalni urbanistički plan – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;

1.3. Urbanistički plan uređenja – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 20.000,00 eur.

Aktivnost 2 – Izrada izmjene i dopune prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

  • Podaktivnosti:

2.1. Prostorni plan uređenja grada odnosno općine – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;

2.2. Generalni urbanistički plan – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 30.000,00 eur;

2.3. Urbanistički plan uređenja – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 18.000,00 eur.

Aktivnost 3 – Transformacija prostornih planova lokalne razine i Grada Zagreba putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

  • Podaktivnosti:

3.1. Prostorni plan uređenja grada odnosno općine – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 25.000,00 eur;

3.2. Generalni urbanistički plan – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 25.000,00 eur;

3.3. Urbanistički plan uređenja – maksimalni iznos bespovratnih sredstava (s PDV-om) 15.000,00 eur.

Prihvatljivi troškovi Prijavitelja:

– izrada nacrta prijedloga prostornog plana i izrada nacrta konačnog prijedloga prostornog plana od strane stručnog izrađivača koji se izrađuje putem elektroničkog sustava „ePlanovi“;
– izrada nacrta prijedloga izmjene i dopune prostornog plana i izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune prostornog plana od strane stručnog izrađivača koji se izrađuje putem elektroničkog sustava „ePlanovi“;
– izrada nacrta prijedloga transformiranog prostornog plana od strane stručnog izrađivača koji se izrađuje putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

Nije moguće podnijeti projektni prijedlog za prostorni plan užeg područja ukoliko nije podnesen projektni prijedlog za prostorni plan šireg područja iste razine.

Unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu će biti omogućeno od 15. siječnja 2024. godine.

Podnošenje projektnog prijedloga u sustavu NPOO fondovieu dozvoljeno je od 01. veljače 2024. godine u 10:00 sati, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati.

Poziv se zatvara 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati ili iscrpljenjem financijske alokacije Poziva.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu trajnog poziva.

Više informacija o Pozivu možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci