21 pro 2023

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA POTICANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava provođenjem aktivnosti poput uvođenja: inteligentnog upravljanja prometom i javnim parkirnim površinama, nisko-emisijskih prometnih zona, sustava javnih bicikala (s i bez električnog pogona), te drugih integriranih i inteligentnih prometnih rješenja.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenja resursa i prelazak na kružno gospodarstvo, uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.).

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Natječaja su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje:

– podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju;
– nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave;
– nemaju poslovne račune u blokadi;
– nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu;
– ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno najviše do:
– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prihvatljivi troškovi po ovom Natječaju su isključivo opravdani troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za ostvarenje projektnih ciljeva, nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti troškova.

Opravdani troškovi su:
– Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom;
– Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Trošak nabave opreme za mjerenje, signalizaciju i informiranje opravdan je isključivo ako ta oprema predstavlja komponente pametnog rješenja koje se implementira u sklopu Projekta.

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 20. prosinca 2023. godine.
Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 19. veljače 2024. godine.

Više informacija o navedenom možete pronaći OVJDE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci