14 pro 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “IZRADA ŽUPANIJSKIH SOCIJALNIH PLANOVA”

Dana 13.prosinca 2023. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je ograničeni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“.

Ovim Pozivom na dostavu projektnih prijedloga će se pružiti podrška županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb.

Opći cilj je doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi su:

 • pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova,
 • osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova

Prihvatljivi Prijavitelji su unaprijed određeni:

 • Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb;
 • Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina;
 • Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak;
 • Karlovačka županija, A. Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac;
 • Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin;
 • Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000, Koprivnica;
 • Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar;
 • Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, 51 000 Rijeka;
 • Ličko-senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić;
 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica;
 • Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34 000 Požega.

Prijavitelji moraju djelovati samostalno. U okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  Partnerstvo nije dozvoljeno.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog PDP-a je 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn).

Najniži iznos bespovratnih sredstava po županiji je 30.000,00 EUR, a najviši 70.000,00 EUR za Koprivničko-križevačku županiju.

Prihvatljive aktivnosti: 

 • Specifični cilj 1. Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova: Analiza, obrada podataka te izrada županijskih socijalnih planova, u skladu s  Pravilnikom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN, br. 90/23) (obvezna aktivnost) te šrikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskih socijalnih planova (izborna aktivnost);
 • Specifični cilj 2. Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova: Provedba edukacija za članove savjeta za socijalnu skrb i djelatnike JP(R)S vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova (obvezna aktivnost);
 • Horizontalne aktivnosti: Komunikacija i vidljivost (Organizacija početne i završne konferencije projekta o Izrada, tisak i diseminacija promotivnih materijala projekta te upravljanje projektom i administracija.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 22. prosinca 2023. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 28. lipanj 2024. godine.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci