17 stu 2023

JAVNI POZIV ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE UZGOJA SADNICA U RASADNIČARSKOJ PROIZVODNJI ZA ŠUMSKE I VRSTE NAMIJENJENE ZA OZELENJIVANJE URBANIH PODRUČJA (JP ZO 11/2023) -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni Poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja za sufinanciranje troškova sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja.

Korisnici sredstava mogu biti:

  • jedinice lokalne samouprave koje su osnivači trgovačkih društava koje proizvode šumske sadnice i sadnice za ozelenjivanje urbanih područja koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
  • znanstveni instituti i visoka učilišta sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti a koji su dodatno i upisani u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala;
  • trgovačko društvo u javnom vlasništvu sukladno članku 17. Zakona o šumama i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora, koja su upisana u Upisnik dobavljača šumskog materijala i/ili Upisnik poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti Prijavitelja:

1.) Model A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave, znanstvenim institutima i visokim učilištima. Prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva po ovom modelu do najviše 150.000,00 EUR i to:

  • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi na projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području državne skrbi Republike Hrvatske;
  • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka;
  • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

2.) Model B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstava subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru i trgovačkim društvima i drugim pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima izvan javnog sektora. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva sukladno Programu dodjele de minimis potpora.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom Pozivu:

  • proizvodnja reprodukcijskog materijala namijenjenog za ozelenjivanje urbanih područja (drvenaste vrste), a za koje Fond utvrdi da su prihvatljivi;
  • troškovi nabavke opreme, uređaja i strojeva neophodnih za uzgoj sadnica;
  • ostali troškove koje Fond ocijeni kao opravdane (troškovi kupnje opreme koja nije izravno vezana za ostvarivanje ciljeva projekta, administrativni i režijski troškovi i plaće zaposlenika).

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet nastupi prije.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci