22 kol 2023

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST – JAVNI POZIV ZA OSIGURAVANJE SAKUPLJAČKE MREŽE I OBRADE OTPADNE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME RADI ISPUNJAVANJA NACIONALNIH CILJEVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA I OPORABE

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni Poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke radi ispunjavanje nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe.

Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za vrste EE otpada sa popisa za koje nije izdana ovlaštenje:

a.) Kategorija 3. EE otpada – ravne fluorescentne žarulje i kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, uključujući i visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama i niskotlačne natrijeve žarulje;

b.) Kategorija 4. EE otpada – fotonaponske ploče.

Rok za podnošenje zahtjeva je 22. listopada 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci