01 kol 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PROJEDLOGA „DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA-DRUGI POZIV“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta-Drugi poziv“.

Cilj Poziva je povećati spremnost za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 • Mikro poduzetnici;
 • Mali poduzetnici;
 • Srednji poduzetnici;
 • Znanstveno-istraživačke institucije;
 • Građani.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.799.920,37 EUR.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 26.500,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 66.000,00 EUR.

Projektni prijedlozi zaprimaju se od 01. listopada 2023. od 00:00 sati do 01. prosinca 2023. do 23:58 sati.

Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je OVDJE.

 

1. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA POZIV „DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“.

Sve izmjene u dokumentaciji označene su i vidljive: 

 • žutom bojom označen je novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvotnu dokumentaciju;
 • stari tekst koji je potrebno izbaciti označen je sa strikethrough.

Veće izmjene dokumentacije vezane su uz prihvatljivost prijavitelja:

 • prilagođena cjelokupna dokumentacija sukladno Obavijesti vezano uz definiranje fizičke osobe kao prijavitelja
 • Prilog 7. Smjernice za državne potpore izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama jer ne bi bilo čitko za prijavitelje, a ide u korist pojednostavljenja procedure – jasnije objašnjena definicija „istraživačke organizacije“
 • Sukladno navedenim izmjenama Priloga 7. dodan je Obrazac 14. 

Napominjemo, Poziv je otvoren za zaprimanje projektnih prijedloga do 1. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

2. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA I PRODULJENJE ROKA ZA PRIJAVU NA POZIVU „DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA – DRUGI POZIV“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

1.) Upute za prijavitelje:

 • poglavlje 1.3. – izmijenjen je indikativni raspored objave budućih poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Dokazivanje inovativnog koncepta;
 • poglavlje 2.6. – dodana je odredba da se životopisi ne dostavljaju za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom;
 • poglavlje 2.7. – dodane su odredbe da osoblje prijavitelja/partnera koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom mora biti imenovano u istraživački tim, ako je partner Prepoznati centar za navedeno osoblje nije potrebno dostavljati životopise niti će isti biti predmetom ocjene kvalitete te ako se za navedene aktivnosti planira angažirati Prepoznati centar kao vanjska usluga, tada se osoblje Prepoznatog centra ne smatra članovima istraživačkog tima nego vanjskim stručnjacima;
 • poglavlje 2.10. – dodana napomena da prilikom upisa troškova unutar Sustava eNPOO prijavitelji trebaju upisati samo jednu stavku troška u polje „Oznaka troška s obzirom na definirana ograničenja“ iako sustav nudi mogućnost višestrukog izbora;
 • poglavlje 3.1 – u tablicu 4. Dokumentacija koju je potrebno priložiti u okviru projektnog prijedloga kod Dokaza o istraživačkom timu dodana je odredba da za osoblje partnera Prepoznatog centra koje je zaduženo za rad na upravljanju inovacijskim ciklusom nije potrebno dostaviti životopise te da neće biti predmetom ocjene kvalitete;
 • poglavlja 3.1. i 3.3. – izmjena roka za podnošenje projektnih prijedloga s 1. prosinca 2023.g. na 2. siječnja 2024.g.
 • poglavlje 3.2. izmjena roka za davanje pojašnjenja na pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva na 26. prosinca 2023.g.;
 • poglavlje 4.1. – brisana je formulacija „potpora male vrijednosti“;
 • poglavlje 4.2. – dodane odredbe da će Zahtjevi za pojašnjenjem prijavitelju biti dostavljeni te je na njih obvezno odgovoriti putem sustava eNPOO te da prijavitelju nije dozvoljeno dostavljati ispravke ili dopune projektne dokumentacije na vlastitu inicijativu nakon predaje projektnog prijedloga;
 • DODATAK 1. Strateški i zakonodavni okvir – brisana je formulacija „i potpora male vrijednosti“; dodan Zakon o porezu na dobit

2.) Prilozi:

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje
 • izmjena Priloga 11. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja, partnera i projekta sukladno izmjenama Uputa za prijavitelje i Priloga 1

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

OBJAVLJENA 3. IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „DOKAZIVANJE INOVATIVNOG KONCEPTA – DRUGI POZIV“ (REF. BR. NPOO.C3.2.R3-I1.05)

Dana 28. prosinca 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi poziv“ (ref. br. NPOO.C3.2.R3-I1.05).

Rok za zaprimanje projektnih prijedloga produžuje se do 31. siječnja 2024. godine u 23.59 sati.

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci