20 srp 2023

POZIV EUROPSKE KOMISIJE ZA ČLANSTVO U RADNIM SKUPINAMA KOJE PODRŽAVAJU RAZVOJ TALENATA U EUROPI

Europska komisija poziva prihvatljive dionike na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini da se pridruže radnim skupinama koje podržavaju razvoj talenata u Europi.  Poziv za članstvo otvoren je od 18. srpnja 2023. do 15. rujna 2023. godine.

Radne skupine kreiraju se u sklopu Platforme za iskorištavanje talenata (HTP), a okupljaju dionike s različitih teritorijalnih razina kako bi raspravljali o temi iskorištavanja talenata u Europi i teritorijalnim posljedicama demografske dinamike koja je s tim povezana. Ove radne skupine služe kao forum za stratešku razmjenu informacija o tome kako sektori kao što su: digitalni, zdravstveni, istraživački i inovacijski kao i teritorijalni razvoj – posebno ruralno-urbane veze i kvaliteta života – mogu utjecati na sposobnost regije da bude konkurentna i privlačna za mladu i visokokvalificiranu radnu snagu. Rad skupina omogućit će dublji uvid u to kako regije koje se suočavaju s demografskim izazovima mogu privući, razviti i zadržati talente, istraživanjem potencijalnih rješenja i osmišljavanjem instrumenata povezanih s temom radne skupine. Kao takve, radne skupine razvijat će i dijeliti znanje i stručnost, artikulirati izazove, promicati dobre prakse i pretočiti nalaze u političke preporuke i tehničke smjernice.

Popis prihvatljivih dionika uključuje, ali nije ograničen na:

  1. Relevantna javna tijela na razini EU, nacionalnoj i regionalnoj razini – posebno u regijama koje su posebno pogođene smanjenjem udjela tercijarno obrazovane radne snage u gore spomenutim sektorima;
  2. Istraživačke i akademske institucije i stručnjaci;
  3. Javne ili parajavne agencije;
  4. Poslovna udruženja;
  5. Krovne organizacije, suradničke mreže, klasteri i posredničke organizacije;
  6. Paneuropske organizacije za regije;
  7. Organizacije civilnog društva, uključujući npr. predstavnike radnika i poslodavaca, nevladine organizacije.

Između studenog 2023. i svibnja 2026. radne skupine sastajat će se najmanje tri puta godišnje, od čega će najmanje dva sastanka biti online, a jedan će se sastanak organizirati kao fizički sastanak u Bruxellesu, u prostorijama Europske komisije. Svaka radna skupina će imati 20 članova. Konačni odabir članova radne skupine provodit će se prema ključnim kriterijima kao što su stručnost i iskustvo, zemljopisna pokrivenost, opseg platforme te predanost i dostupnost za sudjelovanje u aktivnostima radne skupine tijekom njezina cijelog trajanja.

Prijava je moguća putem sljedećeg linka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8c52ff53-c3d1-aba3-b875-5a5c2d8598d9

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci