07 srp 2023

OBJAVLJEN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE ŠKOLE”

Dana 7. srpnja 2023. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“.

Predmet Poziva je ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Svrha (cilj) Poziva je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

 1. Republika Hrvatska i/ili
 2. jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno članku 90. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 302.608.000,00 EUR osiguran u Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 EUR, a najviši iznos 20.000.000,00 EUR.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu.

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u građevinu/e jedne matične škole ili u građevinu/e jedne područne škole.

Uz prijavu na Poziv prijavitelj mora dostaviti:

 • Suglasnost MZO-a;
 • Dokaze vlasništva;
 • Glavni projekt;
 • Troškovnik/e;
 • Obrazac 4. – Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama.

U okviru ovog Poziva prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Usluge (stručni nadzor, koordinator zaštite na radu);
 3. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija);
 4. Opremanje;
 5. Promidžba i vidljivost.

 Prihvatljive kategorije troškova su:

 1. Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije;
 2. Troškovi usluga;
 3. Troškovi radova (izgradnje i rekonstrukcije);
 4. Troškovi opremanja;
 5. Troškovi promidžbe i vidljivosti.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijava do 31. srpnja 2024. godine u 23.59 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno što nastupi ranije. Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 7. kolovoza 2023. godine od 9.00 sati.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci