21 lip 2023

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA USPOSTAVU INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE (EnU -1/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23).

Cilj Javnog poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva postaviti minimalno 100 punionica.

Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti, koji udovoljavaju uvjetima iz članka III. Javnog poziva.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR, a sredstva će se dodjeljivati kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
    • do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
    • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
    • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji,

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci