13 lip 2023

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JE JAVNE POZIVE ZA KORIŠTENJE SUBVENCIONIRANIH KREDITA ZA PODUZETNIKE

Koprivničko-križevačka županija 12. lipnja 2023. godine objavila je Javne pozive za korištenje subvencioniranih kredita za poduzetnike:

1.) Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu „Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike“

Prihvatljivi prijavitelji su gospodarski subjekti (trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koji samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove) do 50 zaposlenih i sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00% godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Maksimalni iznos kredita iznosi 40.000,00 EUR.

Namjena kredita:  

  • financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja);
  • podmirenje kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, uz rok otplate do najviše 12 mjeseci;
  • refundiranje vlastitih ulaganja korisnika kredita i refinanciranje postojećih kredita nije dozvoljeno.

Javni Poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

2.) Javni Poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu „Investicije privatnog sektora“

Prihvatljivi prijavitelji su poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Namjena kredita:

  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja;
  • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000,00 EUR, a najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja.

Javni Poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

3.) Javni Poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po HBOR-ovom programu “Poduzetništvo mladih, žena i početnika”

Prihvatljivi prijavitelji su poslovni subjekti privatnog sektora (trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove) koji ulažu ili imaju sjedište na području Koprivničko-križevačke županije:

a.) Mladi poduzetnici – poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više mladih osoba u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, zajedno posjeduju više od 50% vlasništva.

b.) Žene poduzetnice – poslovni subjekti u kojima najmanje jedna ili više žena zajedno posjeduju više od 50% vlasništva i kojima ujedno upravlja žena, u slučaju poduzeća koje nije mikro ili malo, žena ili žene zajedno mogu imati i manje od 50% vlasništva uz uvjet da je najmanje jedna žena na nekoj od ključnih upravljačkih pozicija vezanoj za financije i/ili operativne poslove i/ili strategiju.

c.) Poduzetnici početnici – poduzetnici koji po prvi put osnivaju poslovni subjekt ili poslovni subjekt mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji posluju kraće od 3 (tri) godine u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, poduzetnici početnici nisu ranije bili niti su trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30%.

Županija će za odobrene kredite subvencionirati kamatnu stopu u visini od 2,00 % godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita (razdoblje korištenja, počeka i otplate).

Namjena kredita:

  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu), s ciljem pokretanja poslovanja, modernizaciju poslovanja, uvođenje novih tehnologija, povećanje kapaciteta, razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanje novog zapošljavanja i sl.,;
  • obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

U pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 50.000 EUR, a najviši iznos kredita iznosi 300.000 EUR, ovisno o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te namjeni i strukturi ulaganja.

Javni Poziv otvoren je do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci