08 svi 2023

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2023. GODINU

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Koprivnice za 2023. godinu  dodjeljivat će se za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje

 • edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača.

MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)

 • promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostora.

MJERA 3: Studijska putovanja

 • troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice.

MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)

 • temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja.

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

 • sadnja i podsadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada.

MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

 • držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza.

MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija

 • analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla.

MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda

 • kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele.

MJERA 9. Nabava novih plastenika

 • kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m².

MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

 • kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje.

MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

 • kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika.

MJERA 12. Ekološka proizvodnja

 • proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice.

MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)

 • kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća.

MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

 • troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna  poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem,  odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije.

Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11.2023. godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci